Plikter for lederen og kassereren

Plikter for lederen

Hva jeg gjøre?

 • Melde inn medlemmene. Fyll ut medlemsregistreringsskjemaet og send det til usf@sjakk.no.
 • Avholde årsmøte.
 • Signere og returnere årsrapporten og medlemsbekreftelsesskjemaet du får tilsendt av USF i februar.
 • Skrive en kort årsmelding og sende den til USF og kretsen.
 • Melde alle adresseforandringer og styreendringer til USF.
 • Hvis lokallaget er registrert i Brønnøysundregisteret må endringene i styret også meldes dit. (Hvis lokallaget har organisasjonsnummer er det registrert i Brønnøysundregistret.)

Hva er det lurt å gjøre?

 • Få medlemmene til å spille turneringer! USFs terminliste ligger her.
 • Arrangere et foreldremøte. Få med flest mulig foreldre!
 • Søke Frifond. Info kommer i posten når utdelingen nærmer seg, om høsten.
 • Kontakte USF for å få hjelp med undervisningsmateriale.
 • Møte opp på USFs årsmøte som arrangeres under NM for skolelag.
 • Kontakte kretsen din.

Plikter for kassereren

Hva jeg gjøre?

 • Betale alle fakturaer.
 • Føre et enkelt regnskap og sende det til USF og kretsen ved slutten av året.
 • Hvis lokallaget ikke har konto må du opprette en. Dette bør gjøres i lokallagets navn. De fleste banker krever at lokallaget er registrert i Brønnøysundregisteret. Det er en ikke-altfor-stor engangsjobb som høres mer skremmende ut enn den er.
  • Kontakt Sjakkontoret hvis du har spørsmål. Hvis du oppretter kontoen i ditt eget navn kan du risikere å måtte skatte. Hvis lokallaget er knyttet til en skole kan du spørre om de har en konto eller kan opprette en.

Hva er det lurt å gjøre?

 • Sjekke støtteordningene for frivillige organisasjoner i kommunen og fylket.
 • Søke Frifond. Mer informasjon sendes til lokallagslederen når utdelingen nærmer seg.
 • Lage budsjett.