Starte lokallag

USF (Ungdommens Sjakkforbund) og NSF (Norges Sjakkforbund) er to separate organisasjoner med ulik finansiering. Under USF finnes 17 kretser og hver krets består av minst ett lokallag. Har dere en gjeng barn eller ungdommer som liker å spille sjakk, noen voksne som kan organisere gruppen og har tenkt å opprettholde aktiviteten i noen år, start et lokallag!