Kontingenter og avgifter

Medlemskontingent:

Forbundskontingent: 80 kr pr medlem
Kretskontingent: Se tabell under:

Krets Totalsum Hva Faktura:
Oslo 90 kr 10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) OSU
Akershus 90 kr 10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Østfold 125 kr 45 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Hedmark 125 kr 45 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Oppland 80 kr 0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Buskerud 130 kr 50 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Vestfold 100 kr 20 kr i kretskontingent + 20 kr (USF) USF
Telemark 90 kr 10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Aust-Agder 80 kr 0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Vest-Agder 80 kr 0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Rogaland 110 kr 30 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Hordaland 105 25 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Sogn og Fjordane 80 kr 0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Møre og Romsdal 105 kr 25 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Trøndelag 80 kr 0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Troms og Nordre Nordland 90 kr 10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF
Finnmark 90 kr 0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF) USF

Alle medlemmer registreres i hypersys og så fakturerer enten USF eller kretsen. Hvem som fakturerer står i kolonnen «Faktura».

Avgifter for turneringer

BGP-avgift: 10 kr pr spiller i mikroputt, miniputt, lilleputt og kadett; 25 kr pr spiller i ungdom
Avgift NM for jenter: 10 kr pr spiller
Avgift NM for skolelag: 100 kr pr lag
Avgift NM for lokallag: Ikke vedtatt
Avgift NM for ungdom: 20 kr pr spiller