Førsteraden

Redaksjon

Redaktør: GM Torbjørn R. Hansen og Kristoffer Gressli
E-post: forsteraden@gmail.com


Gamle blader til nedlasting

Her kan du laste ned utgivelser av Førsteraden i PDF-format. Hvis du ikke får åpnet disse filene, mangler du antagelig en PDF-leser. Det vanligste alternativet er Adobe Reader.

2019 – 43. årgang

Redaktør: Torbjørn R. Hansen og Kristoffer Gressli


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5
 

2018 – 42. årgang

Redaktør: Torbjørn R. Hansen (1-5) og Kristoffer Gressli (2-5), Yonne Tangelder (1)


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5
 

2017 – 41. årgang

Redaktør: Yonne Tangelder og Torbjørn R. Hansen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5
 

2016 – 40. årgang

Redaktør: Silje Bjerke (nr 1), Yonne Tangelder og Torbjørn R. Hansen (2-5)


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5 & 6
 

2015 – 39. årgang

Redaktør: Silje Bjerke


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

2014 – 38. årgang

Redaktør: Silje Bjerke


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

2013 – 37. årgang

Redaktør: Silje Bjerke, Torstein Bae og Torbjørn R. Hansen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

2012 – 36. årgang

Redaktør: Silje Bjerke, Torstein Bae og Torbjørn R. Hansen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6
 

2011 – 35. årgang

Redaktør: Silje Bjerke, Torstein Bae og Torbjørn R. Hansen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

2010 – 34. årgang

Redaktør: Silje Bjerke, Torstein Bae og Torbjørn R. Hansen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6
 

2009 – 33. årgang

Redaktør: Silje Bjerke, Torstein Bae og Torbjørn R. Hansen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5


Nr. 6

2008 – 32. årgang

Redaktør: Sverre Johnsen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5-6
 

2007 – 31. årgang

Redaktør: Sverre Johnsen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

2006 – 30. årgang

Redaktør: Sverre Johnsen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

2005 – 29. årgang

Redaktør: Nr 1 Sjakkontoret v/Victor Hansen, nr 2 Sverre Johnsen


Nr. 1

Nr. 2
       

2004 – 28. årgang

Redaktør: Nr 1-2 Victor Hansen, nr 3 Stig Kultorp Martinsen


Nr. 1-2

Nr. 3
       

2003 – 27. årgang

Redaktør: Nr 1-3 Victor Hansen, nr 4-6 Bård Andrew og Bjarke Kristensen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4


Nr. 5-6

 

2002 – 26. årgang

Redaktør: Victor Hansen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4


Nr. 5


Nr. 6

2001 – 25. årgang

Redaktør: Nr 1 Øystein Brekke, nr 2-3 Bjarke Kristensen, nr 4-6 Victor Hansen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4


Nr. 5

 

Nr. 6

2000 – 24. årgang

Redaktør: Øystein Brekke


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4


Nr. 5

 

Nr. 6

1999 – 23. årgang

Redaktør: Nr 1 Rune Andersen, nr 2-4 Ole Valaker


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4

   

1998 – 22. årgang

Redaktør: Nr 1-3 Sverre Johnsen, nr 4-6 Rune Andersen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4


Nr. 5-6

 

1997 – 21. årgang

Redaktør: Sverre Johnsen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4


Nr. 5


Nr. 6

1996 – 20. årgang

Redaktør: Sverre Johnsen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4


Nr. 5


Nr. 6

1995 – 19. årgang

Redaktør: Sverre Johnsen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4


Nr. 5


Nr. 6

1994 – 18. årgang

Redaktør: Sverre Johnsen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4


Nr. 5


Nr. 6

1993 – 17. årgang

Redaktør: Sverre Johnsen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3


Nr. 4


Nr. 5


Nr. 6

1992 – 16. årgang

Redaktør: Nr 1-5 og 7 Sverre Johnsen, nr 6 Rune Andersen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3
     

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7
   

1991 – 15. årgang

Redaktør: Nr 1-4 Geir Arne Drangeid, nr 5-6 Sverre Johnsen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4


Nr. 5


Nr. 6

1990 – 14. årgang

Redaktør: Geir Arne Drangeid


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4


Nr. 5


Nr. 6

1989 – 13. årgang

Redaktør: Geir Arne Drangeid


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4
   

1988 – 12. årgang

Redaktør: Geir Arne Drangeid


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4
   

1987 – 11. årgang

Redaktør: Geir Arne Drangeid


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4
   

1986 – 10. årgang

Redaktør: Geir Arne Drangeid


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4
   

1985 – 9. årgang

Redaktør: Nr 1 Svein Åge Johansen, nr 2 NSFUs forbundsstyre, nr 3-4 Geir Arne Drangeid


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4
   

1984 – 8. årgang

Redaktør: Nr 1-2 Jan-Egil Fjeld, nr 3-4 Knut Valle


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4
   

1983 – 7. årgang

Redaktør: Nr 1-2 Morten Trolldalen, nr 3-4 Jan-Egil Fjeld


Nr. 1-2

Nr. 3


Nr. 4

     

1982 – 6. årgang

Redaktør: Nr 1-5 Morten Trolldalen, nr 6 Bo Olsson


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4


Nr. 5


Nr. 6

1981 – 5. årgang

Redaktør: Nr 1 Jøran Jansson, nr 2-4 Morten Trolldalen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4
   

1980 – 4. årgang

Redaktør: Nr 1-2 Svein Gustav Myreng, nr 3 Bo Olsson & Henning Wadd Hermansen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3
     

1979 – 3. årgang

Redaktør: Nr 1-3 Henning Wadd Hermansen, nr 4 Henning Wadd Hermansen og Svein Gustav Myreng, nr 5 Svein Gustav Myreng


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4


Nr. 5

 

1978 – 2. årgang

Redaktør: Nr 1-3 Aleks Semakoff, nr 4-5 Henning Wadd Hermansen


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5
 

1977 – 1. årgang

Redaktører: Ole Christian Moen, Aleks Semakoff og Tormod Fyri, med Norsk Sjakkblads redaktør Øystein Brekke


Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4