2.0.7 Det åpne NM for juniorer

Endringslogg og tidligere versjoner

Reglement for Det åpne NM for juniorer

 1. Ungdommens Sjakkforbund kan ved interesse tildele Det Åpne NM for Juniorer. Mesterskapet arrangeres fortrinnsvis i forbindelse med påsken. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser:
  .
 2. Mesterskapet er åpent for alle juniorer som er medlemmer av et forbund tilsluttet FIDE. For spillere fast bosatt i Norge, kreves imidlertid medlemskap i USF.
  .
 3. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles mesterskapet etter Norges Sjakkforbunds Monradsystem hvis det ikke brukes FIDE-Sveitser. Forbundsstyret avgjør etter forslag fra arrangøren om det spilles ni runder over syv dager, eller syv runder over fem dager.
  .
 4. Betenkningstiden er minst 90 minutter på hele partiet og 30 sekunder per trekk. Resultatene innrapporteres til Norges Sjakkforbund og FIDE for ELO-beregning.
  .
 5. Gjennom USF inviteres minst ti andre nasjonale forbund tilsluttet FIDE til å stille med en høyt rangert junior i mesterskapet. Invitasjonen til disse skal gå ut minst ti uker før mesterskapet. Arrangøren påtar seg med mindre annet er avtalt ansvaret for kost og losji til inviterte utenlandske spillere, men får et tilskudd fra USF til delvis dekning av utgiftene.
  .
 6. Rekkefølgen avgjøres ved poenglikhet etter spillesystemets kvalitetsberegning, etter nærmere regler bekjentgjort på forhånd. Ved absolutt lik kvalitet deles plasseringen, også hvis det gjelder mesterskapet. Vinneren av turneringen får tittelen «Vinner av Det Åpne Junior-NM». Best plasserte representasjonsberettigede medlem av USF har krav på tilbud om individuell representasjon i løpet av et år, men får (med unntak fremgående av forrige setning) ingen tittel.
  .
 7. Minst de tre beste skal premieres med pengepremier. Ved poenglikhet deles disse likt innenfor det oppsatte antall, og mellom samtlige hvis det er snakk om en delt førsteplass. Størrelsen på pengepremiene bekjentgjøres i invitasjonen. Forøvrig skal minimum beste tredjedel av deltakerne premieres, i tillegg til beste kadett, beste lilleputt, og beste spiller med rating under 1500.

 


Endringslogg og tidligere versjoner:

Sist endret under USFs 40. årsmøte, søndag 30. april 2017.


Alle USFs lover og reglementer: