Nord Norsk Mesterskap i Sjakk

Arrangør/klubbTromsø
StedTromsø, Scandic Hotell
TidsromFra 09.05.2013 til 12.05.2013
Kategori
Turneringen ELO-ratesJa
Turneringen FIDE-ratesJa
Kontaktperson for påmeldingJan S. Berglund
Betenkningstid2 timer 40 trekk, 1 time resten av partiet
GruppeinndelingSe egne lover hos NSF: http://2000.sjakk.no/nsf/lover_og_reglementer/regler_nordnorsk_index.html Mesterklassen: Denne består av 12 spillere. De tre beste spillerne fra fjorårets mesterklasse, de to beste fra fjorårets klasse 1 og de tre individuelle kretsmestrene. Deretter suppleres klassen med de høyest ratede påmeldte spillere. Klasse 1: De to beste fra fjorårets klasse 2 og juniormesteren fra fjorårets mesterskap, samt alle med Elo-rating over 1500. NB! Klasse 1 og 2 i NNM teller i NGP-klassene 1-5, og er åpen for alle. Klasse 2: Spillere som ikke er berettiget til noen av de øvrige klasser. Klasse Junior og kadett/lilleputtklassen har aldersgrenser som bestemt i NSFs turneringsreglement. NSFs Elorating pr. januar det år mesterskapet arrangeres er grunnlag for klasseinndelingen. Klassesammenslåing kan bare skje når det er færre enn 10 deltakere i en klasse. Minst 1/3 av deltakerne i hver klasse premieres, og ved sammenslåing av klasser får en spiller premie bare i den klasse vedkommende er påmeldt.
Antall runder/spillesystemDet spilles 6 runder NSF Monrad
Premierkommer
Startavgiftkommer
TurneringslederJan S. Berglund
Spilleplankommer
Webside 
AnnetSiden den tradisjonelle pinsehelgen kolliderer med 17. mai er det umulig å ha NNM da. Derfor er eneste mulighet for å få en langhelg Kr.himmelfart helgen før. Telefon Jan S. Berglund 99279489