Kretsdommerkurs i Bergen

Arrangør/klubbHordaland Skolesjakk
Sted Bergens Schakklub, Rosenbergsgaten 9
Tidsrom12.04.2015
Kategori
Turneringen FIDE-ratesNei
Kontaktperson for påmeldingOle Valaker
Betenkningstid
Gruppeinndeling
Antall runder/spillesystem
Premier
Startavgift200 kroner. Betal til konto 1503 59 52524 og merk med navn. Deltakerne må ordne mat og drikke selv.
TurneringslederHans Olav Lahlum og Tom Eriksen
Spilleplan10.00 - 13.00 Gjennomgang av FIDEs spilleregler, del 1 13.00 - 13.30 Pause 13.30 - 15.30 Gjennomgang av FIDEs spilleregler, del 2 15.30 - 16.30 Gjennomgang av NSFs Monrad-reglement og andre relevante reglementer 16.30 - 18.00 Klubbdommertest og avslutning Timeplanen kan bli justert, og det blir noen korte kaffepauser i løpet av dagen.
Webside 
Annet• Det er en stor fordel om deltakerne leser FIDEs regler og NSFs monradsystem på forhånd. Sjakkreglene: http://2000.sjakk.no/nsf/lover_og_reglementer/fideregler_index.html Monrad-reglementet: http://2000.sjakk.no/nsf/monradsystem_index.html