Nytt fra Sentralstyret

Fremover vil vi forsøke å publisere en artikkel med nyheter fra det siste styremøtet slik at det blir lettere å holde seg oppdatert på og orientert om det som skjer. Her følger saker fra møtet 23.05.2018.

Tildelinger av NM

Vi hadde den store glede av å tildele Konnerud SK NM for klubblag 2019, Søråshøgda SK og BergenChess AS det åpne NM i lyn- og hurtigsjakk 2019, og Hans Olav Lahlum og Hedmark & Oppland Sjakkrets det åpne NM 2019.

Vi gratulerer så mye med tildelingene og ønsker lykke til med planlegging og gjennomføring av arrangementene.

Tildeling av dommeroppdrag

De senere år har tildelingen av dommeroppdrag noen ganger skjedd litt etter ad hoc-metoden og de ulike aktørers roller har vært ulike fra begivenhet til begivenhet. Det har derfor blitt utarbeidet en ny rutine der Sentralstyret har ansvaret for å godkjenne RUs nominasjoner av dommere til oppdrag. Eventuelle klager på RUs nominasjoner vil inntil videre naturlig bli avgjort av Sentralstyret.

Denne arbeidsformen vil Sentralstyret ha løpende ansvar for å evaluere, samt foreta endringer dersom det er ønskelig.

Internasjonale sjakkmesterskap i Norge

Denne våren har NSF hatt et godt samarbeid med BergenChess AS rundt deres søknad om å arrangere EM for lyn- og hurtigsjakk for ungdom og European School Championship (individuell turnering for spillere 17 år og yngre) i 2020. Vi krysser fingrene for søknaden og venter i spenning på avgjørelsen som forventes å falle i løpet av høsten.

Norges Sjakkforbund er høyeste organ for sjakklivet i Norge og representerer norsk sjakk overfor utlandet. Det er derfor naturlig at søknader om å få lagt internasjonale sjakkmesterskap til Norge skal sendes av NSF. Denne prosessen er nå formalisert av Sentrastyret og vi ser frem til flere samarbeid av den typen vi har hatt med blant annet BergenChess AS.

Stein Sollids fond for seniorsjakk

Høsten 2017 gikk mangeårig medlem av seniorutvalget Stein Sollid, OSS bort og han testamenterte et fond på 100.000 kroner til seniorsjakken i Norge. Fondet har fått sitt eget styre bestående av tre medlemmer og disse har nå startet sitt arbeid. Du kan lese mer om fondet her.

Nytt fra Sentralstyret:

Logo NSFForrige uke ble det avholdt sentralstyremøte. Her er en kort rapport av de viktigste sakene.

  • Styremøtereferat: Referat fra møte 14. desember ble godkjent. Dette kan nå finnes på siden for referater.
  • Kvinneandel i styrer, komitéer og utvalg: Et åpent brev fra landslagsspillerne 27 spillere og 5 klubber ble diskutert og ledet til følgende styrevedtak: I NSFs komiteer og utvalg skal ved fremtidige utnevnelser begge kjønn være representert. Sammensetningen skal for øvrig være forholdsmessig ifht kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Dog skal det, hvis det er mer enn 3 personer, minst være to personer av hvert kjønn.
    • Vedtaket er inspirert av Norges Idrettsforbunds «Lovnorm for Idrettslag», der det i §12 siste ledd heter: Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.
  • Klubblederseminar: NSF vil arrangere et klubblederseminar i Stavanger i forbindelse med Altibox Norway Chess. Dette vil bli avholdt fredag 9. juni, med påfølgende NGP-turnering i helgen.
  • Status i høringer: Sentralstyret sendte 3 forslag ut på høring i januar. Høringsfrist var 20. februar og på neste styremøte (5. april) vil arbeidsgruppen legge frem endelig forslag for Sentralstyret.
  • Medlemmer, klubber og kretsaktivitet: Endelige medlemstall viste +0,6 % opp fra 2016. Hittil i 2017 har det kommet 5 nye klubber: Flekkefjord, Hurum, Fauske, Løperen (Bergen) og Tydal. I kretsene er det generelt god aktivitet. 9 av 16 kretser avholdt kretsmesterskap i langsjakk i 2016.

Saken er oppdatert 1. mars.