Endelig medlemstall for 2015

2 logoer 2Endelig medlemstall for 2015 foreligger nå både for NSF og USF. NSF hadde 3435 medlemmer i 2015, noe som er en gledelig oppgang på 7 % i forhold til 2014. USF hadde 4395 medlemmer i 2015, som gir en nedgang på 7 % i forhold til 2014.

 

Fullstendig oversikt for NSF finnes her.
Fullstendig oversikt for USF finnes her.

 

Medlemsrekord

nsflogo_litenNorges Sjakkforbund har i dag reistrert medlem nummer 3400 i år. Dette er det høyeste tallet i nyere tid. Forrige rekordår var i 1989 og da hadde vi 3350 medlemmer.

Her er oversikt over medlemstallet i de forskjellige klubbene.

28% samlet medlemsvekst i 2014

nsflogo_liten usflogoNSF og USF har gjort opp medlemstallene for 2014. NSF hadden en vekst fra 2013 på 27% til 3.213 medlemmer, som er høyeste medlemstall siden 1991 (23 år siden). USF hadde på sin siden en vekst på 28% til 4.743. Samlet vekst er dermed på 28%, og totalt medlemstall 7.956. Medlemstall for NSF finnes her, og for USF her.

3777 medlemmer i USF

Medlemsoversikten for 3. kvartal viser 3777 medlemmer i USF så langt i år. Fullstendig oversikt finnes her.

Alle klubber vil motta faktura for kontingent for medlemmer registrert mellom denne og forrige medlemsoversikt per e-post.