Seriesjakken 2015-2016

Østlandsserien – Oppsett – Resultater
Vestlandsserien – Oppsett – Resultater
Midtnorgeserien – Oppsett – Resultater

Østlandsserien

1. divisjon
2. divisjon A 2. divisjon B
3. divisjon A 3. divisjon B 3. divisjon C 3. divisjon D
4. divisjon A 4. divisjon B 4. divisjon C 4. divisjon D 4. divisjon E

1. divisjon Østlandsserien

Dato: 31/10 1/11 6/12 16/1 17/1 6/2 7/2 5/3 6/3
nr. Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nordstrand 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Akademisk 1 9 1 10 3 4 5 6 7 8
3 Sarpsborg 8 9 1 2 10 4 5 6 7
4 Drammens Tigers 7 8 9 1 2 3 10 5 6
5 Strømmen 1 6 7 8 9 1 2 3 4 10
6 Moss 1 5 10 7 8 9 1 2 3 4
7 OSS andrelag 4 5 6 10 8 9 1 2 3
8 Hønefoss 1 3 4 5 6 7 10 9 1 2
9 SOSS 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1
10 Nordstrand 2 1 6 2 7 3 8 4 9 5
2. divisjon A
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 SK 1911 3 6 2 3 4 5
2 Fredriksstad 1 5 1 6 3 4
3 OSS kvinner 4 5 1 2 6
4 Black Knights 2 3 6 5 1 2
5 Bærum 2 33 4 6 1
6 Vålerenga 2 1 4 2 5 3
2. divisjon B
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 SK 1911 2 6 2 3 4 5
2 Asker 2 5 1 6 3 4
3 OSS voksne 4 5 1 2 6
4 Caissa 1 3 6 5 1 2
5 Stjernen 1 2 3 4 6 1
6 Akademisk 2 1 4 2 5 3
3. divisjon A
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 Moss 2 6 2 3 4 5
2 Nordstrand 5 5 1 6 3 4
3 Stjernen 2 4 5 1 2 6
4 Follo 2 3 6 5 1 2
5 Fredrikssstad 2 2 3 4 6 1
6 Vålerenga 3 1 4 2 5 3
3. divisjon B
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 Caissa 2 6 2 3 4 5
2 Nordstrand 4 5 1 6 3 4
3 Nittedal 1 4 5 1 2 6
4 Follo 1 3 6 5 1 2
5 Larvik 1 2 3 4 6 1
6 OSS senior 1 4 2 5 3
3. divisjon C
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 Hønefoss 2 6 2 3 4 5
2 Lørenskog 5 1 6 3 4
3 Kampen 1 4 5 1 2 6
4 Lillestrøm 3 6 5 1 2
5 Modum 1 2 3 4 6 1
6 Strømmen 2 1 4 2 5 3
3. divisjon D
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 SK 1911 4 6 2 3 4 5
2 Drammens 2 5 1 6 3 4
3 SOSS 2 4 5 1 2 6
4 Nordstrand 3 3 6 5 1 2
5 Ullr 2 3 4 6 1
6 Groruddalen 1 1 4 2 5 3
4. divisjon A
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 SK 1911 6 6 2 3 4 5
2 OSS kadett 5 1 6 3 4
3 Kampen 2 4 5 1 2 6
4 Follo 3 3 6 5 1 2
5 Nordstrand 6 2 3 4 6 1
6 Groruddalen 3 1 4 2 5 3
4. divisjon B
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 6 2 3 4 5
2 OSS junior 5 1 6 3 4
3 Nordstrand 7 4 5 1 2 6
4 Follo 4 3 6 5 1 2
5 Konnerud 2 2 3 4 6 1
6 Groruddalen 2 1 4 2 5 3
4. divisjon C
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 SK 1911 5 6 2 3 4 5
2 Gjøvik 1 5 1 6 3 4
3 OSS hobby 4 5 1 2 6
4 Vålerenenga 4 3 6 5 1 2
5 Kirkegata 2 3 4 6 1
6 Lørenskog 2 1 4 2 5 3
4. divisjon D
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 Hamar 6 2 3 4 5
2 Gjøvik 2 5 1 6 3 4
3 Nittedal 2 4 5 1 2 6
4 OSS familie 3 6 5 1 2
5 Eidsvoll 2 3 4 6 1
6 1 4 2 5 3
4. divisjon E
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 Porsgrunn 6 2 3 4 5
2 Holmestrand 5 1 6 3 4
3 Larvik 2 4 5 1 2 6
4 Horten 3 6 5 1 2
5 Konnerud 1 2 3 4 6 1
6 1 4 2 5 3

Lagledere

1911 2

Johannes Luangtep Kvisla
91738080
johanneskvisla@gmail.com

1911 3

Johannes Luangtep Kvisla
91738080
johanneskvisla@gmail.com

1911 4

Helge Fjellestad
90856815
helgefje@yahoo.no

1911 5

Johs. R. Kjeken
90 50 50 71
jrkjeken@online.no

1911 6

Johs. R. Kjeken
90 50 50 71
jrkjeken@online.no

Akademisk 1

Øystein Hole
99215831
yhole@getmail.no

Akademisk 2

Pål H Johansen
41545896
hermunn@math.uio.no

Asker 2

Kjetil Strand
93248315
kjetil.strand@promis.no

Black Knights 2

Jørn Snellingen
90735040
snellingen@hotmail.com

Bærum

Jan Rambø
90056221
ramboe@online.no

Caissa 1

Pål Farmen
92818660
pal.farmen@broadpark.no

Caissa 2

Svenn Solberg
905 78 769
Svenn.soberg@gmail.com

Drammens Tigers

Geir Ivar Henriksen
99717209
geir-i-h@online.no

Drammens 2

Øivind Andersson
97081002
oivind@revisorkollegiet.no

Eidsvoll

Frode Aasgaard
97947839
frode.aasgaard74@gmail.com

Follo 1

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Follo 2

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Follo 3

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Follo 4

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Fredriksstad 1

Holger Blauhut
94495025
notis@notisblokk.de

Fredriksstad 2

Rolf Livendahl
97687051
rolf.livendahl@gmail.com

Gjøvik 1

Philip Keryakes
94497145
keryakes@hotmail.com

Gjøvik 2

Andreas Wetzel
41274614
andreas-wetzel@hotmail.com

Groruddalen 1

Ove Johansen
97651369
ovejo1@online.no

Groruddalen 2

Benjamin Fjellheim
94505049
benjaminfjellheim@hotmail.com

Groruddalen 3

Trond Nygaard
90626367
tro-ny2@online.no

Hamar

Geir Brobakken
95823524
gebrobak@bbnett.no

Holmestrand

Richard Madsen
41854659
richardmads@gmail.com

Horten

Tom Richard Evensen
90918597
trichaev@gmail.com

Hønefoss 1

Roger Østebø
41407410
roger@leiv-vidar.no

Hønefoss 2

Roger Østebø
41407410
roger@leiv-vidar.no

Kampen 1

Kristoffer Gressli
46554422
gressli@hotmail.com

Kampen 2

Ole Petter Pedersen
90057640
oleppedersen@gmail.com

Kirkegata

Rudolf Steinkellner
48086657
rsteinke@csc.com

Konnerud 1

Roger Løvaas
91168943
roglov@drmk.no

Konnerud 2

Roger Løvaas
91168943
roglov@drmk.no

Larvik 1

Thomas Gjerken Larsen
90961201
thogjer@online.no/thomas.g.larsen@dhl.com

Larvik 2

Bjarte Engeset
90129534
bjar-eng@online.no

Lillestrøm

Zdenek Barton
90913706
zdnkbrtn@gmail.com

Lørenskog

Sigurd Solli
41191991
solsig@broadpark.no

Modum

Per-Erik Evensen
97599107
per-erik.evensen@econpartner.no

Moss 1

Svein Rishovd
94816322
store-ri@online.no

Moss 2

Arnstein Johansen
91630530
arnstein@imedia.as

Nittedal 1

Patrick Elphinstone
97646947
patrick.elphinstone@gmail.com

Nittedal 2

Patrick Elphinstone
97646947
patrick.elphinstone@gmail.com

Nordstrand 1

Tor Gulbrandsen
97985283
tor.gulbrandsen@evry.com

Nordstrand 2

Lars Johansen
95734430
lars.johansen@lindab.no

Nordstrand 3

Cornelius Kvendseth
41351493
cornelius.kvendseth@gmail.com

Nordstrand 4

Jussi Dyrnes
97653345
j.dyr@online.no

Nordstrand 5

Carl Aarnes
40203586
carl.aarnes@netcom.no

Nordstrand 6

Hans Gaarder
90197881
hansgaarder@gmail.com

Nordstrand 7

Tore Garberg
91326285
k.tryggestad@getmail.no

OSS-andrelag 2

John Kristian Johnsen
22221572, 99034094
johnkrjohnsen@gmail.com

OSS-kvinner 3

Yonne Tangelder
48225382
yonnetangelder@gmail.com

OSS-voksne 4

Tommy Hansen
91330036
tommyahansen@gmail.com

OSS-senior 5

Torben Winther-Jensen
67531372
torben-winther.jensen@telenor.com

OSS-familie 6

Atle Grønn
47846356
atle.gronn@ilos.uio.no

OSS-kadett 7

Anne-Marte Bakken Kran
99297943
a.m.b.kran@medisin.uio.no

OSS-hobby 8

Matias Nesheim
99325029
matnesheim@gmail.com

OSS-junior 9

Anne-Marte Bakken Kran
99297943
a.m.b.kran@medisin.uio.no

Porsgrunn

Lars Ziegler
46385007
lazieg@outlook.com

Sarpsborg

Ole Kr. Førrisdahl
974 973 78
ole.k.forrisdahl@gmail.com

SOSS Selvaagbygg 1

Bjarne Zachariassen
91647878
bjarnezachariassen@hotmail.com

SOSS Selvaagbygg 2

Louis Sit
90525782
louissit@broadpark.no

Stjernen 1

Kjell Børre Grebstad
98696432
kjellbg@gmail.com

Stjernen 2

Bendik Johannesen
99599648
bendik@forandre.org

Strømmen 1

Steinar Sidselrud
48290719
steinar.sidselrud@eby.oslo.kommune.no

Strømmen 2

Ernst Trolle
91726108
ernsttrolle@hotmail.com

Ullr

Odd Pedersen
48238231
odd-k-p@online.no

Vålerenga 2

Askild Bryn
97944938
askildbryn@hotmail.com

Vålerenga 3

Bjørn Nytrø
93452095
bjorn.nytro@sporveien.com

Vålerenga 4

Tor Skaslien
92025029
tor.skaslien@met.no

Midtnorgeserien

1. divisjon Møre og Romsdal – ikke arrangert
1. divisjon Trøndelag
2. divisjon Trøndelag

1. divisjon Trøndelag
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 6/2 7/2
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 Levanger 6 2 3 4 5
2 Svartlamon 5 1 6 3 4
3 SMPOAÅ 4 5 1 2 6
4 Trondheim 2 3 6 5 1 2
5 Hell 2 3 4 6 1
6 1 4 2 5 3
2. divisjon Trøndelag
nr. Lagnavn Dato: 1/11 6/12 17/1 7/2 6/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 Orkdal 6 2 3 4 5
2 Svartlamon 2 5 1 6 3 4
3 Trondheim 3 4 5 1 2 6
4 Trondheim 4 3 6 5 1 2
5 Oppdal 2 3 4 6 1
6 Trondheim 5 1 4 2 5 3

Lagledere

Hell 1

Torbjørn Dahl
982 09 370
t76dahl@gmail.com

LevangerTerje Lund
99559112
t-lun@online.no

Molde

Mats Peter Henøen
48176200
mats@henoen.com

Oppdal

Torbjørn Hindseth
97079791
torbjorn@hindseth.no

Orkdal

Rudi Kilen
98284053
rudiakilen@gmail.com

SMPOAÅ

Edvin Dybvik
90645021
edvin.dybvik@posten.no

Svartlamoen 1

Birger Kvam
46666333
birgerkvam@gmail.com

Svartlamoen 2

Jan Olav Næss
41012009
chaostheory@1337.no

Trondheim 2

Arild Monsøy
918 88 534
arild.monsoy@ntnu.no

Trondheim 3

Morten Moe
92244990
morten.moe@netcom.no

Trondheim 4

Tore Høe Løvaas
45031382
tore.lovaas@ntnu.no

Trondheim 5

Jonas W Strømsodd
97543919
jonas.stromsodd@gmail.com

Vestlandsserien
1. divisjon Nord
2. divisjon Nord
1. divisjon Sør

1. divisjon Nord
nr. Lagnavn Dato: 31/10 5/12 16/1 6/2 7/2
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1 Bergens 3 6 2 3 4 5
2 Masfjorden 5 1 6 3 4
3 Søråshøgda 1 4 5 1 2 6
4 Sotra 2 3 6 5 1 2
5 SK 96 2 3 4 6 1
6 Bergens 2
1 4 2 5 3
2. divisjon Nord
nr. Lagnavn Dato: 31/10 5/12 6/12 16/1 17/1 6/2 7/2
Runde: 1 7 3 2 5 6 4
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 7.
1 Søråshøgda 3 8 7 3 2 5 6 4
2 Bergens 4 7 6 8 1 4 5 3
3 Folgefonn 6 5 1 7 8 4 2
4 Florø 5 8 7 6 2 3 1
5 Sotra 3 4 3 6 8 1 2 7
6 Sotra 4 3 2 5 4 7 1 8
7 Søråshøgda 2 2 1 4 3 6 8 5
8 1 4 2 5 3 7 6
1. divisjon Sør
nr. Lagnavn Dato:
Runde: 1 2 3 4 5
1
6 2 3 4 5
2
5 1 6 3 4
3
4 5 1 2 6
4
3 6 5 1 2
5
2 3 4 6 1
6
1 4 2 5 3

Lagledere

Bergens 2

Roger Sætre
98859668
rogersaetre@hotmail.com

Bergens 3

Torbjørn Klausen
41685426
TorbjornK@bergenlive.no

Bergens 4

Eirik T. Gullaksen
98069851
eirik.gullaksen@bergen.online.no

Florø

Øystein Hjertenes
95219888
ohjerte@broadpark.no

Folgefonn

Haldor Tveit
40400356
haldor.tveit@knett.no

Masfjorden

Odd Birkestrand
97078352
od-birke@online.no

Sotra 2

Morten L. Madsen
93027629
mlmadsen@online.no

Sotra 3

Berge Frimanslund
95043740
berge.frimanslund@bkkfiber.no

Sotra 4

Ramona Grotle
91177702
ramonagrotle@hotmail.com

Søråshøgda 1

Ole Valaker
92215799
ole.valaker@gmail.com

Søråshøgda 2

Ole Valaker
92215799
ole.valaker@gmail.com

Søråshøgda 3

Ole Valaker
92215799
ole.valaker@gmail.com

Gjestespillere 2015-16

• Det er i hver serierunde anledning til å bruke inntil 2 spillere som er hovedmedlem i en klubb som IKKE stiller lag i seriesjakken
• Spillere som man ønsker å benytte, må være NSF i hende senest en uke før første serierunde. Oversikten over disse spillerne offentliggjøres under.
• Disse spillerne kan kun representere en klubb i løpet av samme sesong etter denne ordningen.
• § 6.1, som bl.a. sier” Minst 2/3 av spillerne på et lag må være registrert som norsk i FIDE” vil fortsatt gjelde.

Bergens:
Hans Joachim Aadland, Fana

Bærum:
Øystein Johansen, Tønsberg

Horten:
Stein Tholo Bjørnsen, NSSF

Konnerud:
Jon Rørvik, Tempo
Vidar Taksrud, Tempo

Levanger:
Jon Arne Stokhaug, Stjørdal

Nordstrand:
Karim Ali, Fribonden

Sandnes:
David Imhof, Egersund

Sarpsborg:
Ragnar Knudsen, Halden
Frode Ryan Lund, Halden

Sotra:
Oddvar Solli, Voss