RATING: NSFs Elo-liste

Fra sesongen 2018/2019 er det kun FIDE-rating som gjelder i Norge. Siste norske ratingliste publiseres i januar 2018.

Turneringer med NGP-status og NSFs NM-er blir automatisk ført opp for FIDE-rating. ALLE andre turneringer må søkes om via skjema (finnes her). Også turneringer som føres opp på NSFs terminliste!

Les: Dette må du vite om FIDE-rating

For å FIDE-rate en turnering, må turneringsleder sende inn et skjema (finnes her) senest 14 dager før turneringen starter. Se veiledning for dette under. Man kan altså ikke sende inn en rapport etter at turneringen er spilt!

Veiledning for registrering og rapportering av turneringer for FIDE-rating

Veiledning for registrering og rapportering av turneringer for FIDE-rating.

 1. Registrering.
  Registrering av turnering for FIDE-rating må foretas i god tid før turneringen starter. Rating Officer har en frist på 7 dager før startdato, men på grunn av fare for feil og misforståelser har vi satt en frist på 14 dager før turneringsstart.
  For tittelkvalifiserende turneringer er fristen for Rating Officer 30 dager. Vi har da måttet sette fristen til 5 uker før turneringsstart.
 2. For å få registrert en turnering må man fylle ut et skjema man på skjemasiden under ELO.Skjemaet skal være selvforklarende, men er under stadig endring. Det er derfor nødvendig å laste det ned hver gang man har behov for registrering. Skjemaet sende på e-post til adressen som står øverst på skjemaet.Unntatt for dette kravet er turneringer i NGP-systemet. Dersom det er uklarheter tar vi kontakt med arrangør.
 3. Ved registreringen skal det oppgis navn og FIDE-ID for ansvarlig turneringsleder. Her er det viktig å huske på at dersom man endrer ansvarlig turneringsleder før slutt vil dette ikke bli registrert hos FIDE, selv om man legger inn navn og FIDE-ID i rapporten!! En slik endring må derfor meddeles Rating Officer før turneringen rapporteres slik at registreringen kan korrigeres.
 4. I større turneringer har man ofte en nestkommanderende turneringsleder, og i noen tilfeller, f. eks. Landsturneringen, flere assisterende turneringsledere.For at disse skal bli registrert i FIDE-systemet bør navn og FIDE-ID oppgis i registreringsskjemaet, og senest ved rapporteringen. Når turneringen er beregnet av FIDE er registrering av assistenter etc. ikke lenger mulig.
 5. Alle turneringsledere må ha dommerlisens i FIDE-systemet.Dette betyr ikke at man må ha dommertittel, men kun være registrert som dommer. Slik registrering bør foretas før turneringen starter, og gjøres ved henvendelse til Sjakkontoret v/Liv Mette Harboe .
 6. Det blir ikke gitt en bekreftelse på registreringen av turneringen. Arrangøren bør/må selv kontrollere at registrering er foretatt senest 7 dager før turneringens start.
  Man finner oversikt over alle norske registrerte turneringer på https://ratings.fide.com/tournament_list.phtml?moder=ev_code&country=NOR
 7. Før første runde settes opp må man oppdatere FIDE-ratingen.Hvis man har et godkjent dataprogram, for eksempel Turneringsservice, er dette en enkel jobb. Men det er viktig å gjøre denne operasjonen før man starter turneringen da Turneringsservice ikke lar seg oppdatere etter at første runde er satt opp!
 8. Rapport skal sendes innen 7 dager etter turneringens slutt til turneringsrapport@sjakk.no.
  Dersom rapport uteblir innen fristen blir det sendt en påminnelse.
  Rapporten skal være på et spesielt format som er ganske omfattende, og vi anbefaler at man bruker et godkjent program for rapportering.
  Turneringsservice er et slikt godkjent program.
  VIKTIG! Husk at ratingen som oppgis skal være i henhold til turneringstypen: FIDE for langsjakk, FIDE Rapid for hurtigsjakk og FIDE Blitz for lynsjakk.
  Dette må være innstilt for at rapporten skal bli riktig.
 9. Rapport må sendes for hver gruppe i turneringen. Hvis man bruker Turneringsservice må den gruppen som skal sendes være «aktiv». Det vil si at det er den gruppen man da kan arbeide med.
 10. Det er flere forhold man må passe på/tenke over før rapportering:
  1. Start- og sluttdato må være korrekte i henhold til registreringen.
  2. Betenkningstiden må være oppgitt.
  3. For deltagere uten FIDE-ID må fødselsdato oppgis. Kontrollér om spilleren har fått ID etter at han/hun ble lagt inn.
  4. Dersom det deltar en utenlandsk spiller uten FIDE-ID må vedkommende skaffe dette fra sin nasjonale Rating Officer. FIDE krever at alle i rapporten skal ha en FIDE-ID. For norske deltagere kan den norske Rating Officer tildele en FIDE-ID, men ikke for utenlandske.
 11. For turneringer som varer mer enn 90 dager er det spesielle regler. Ta derfor kontakt med Rating Officer for nærmere veiledning.

.

Søk i Norges Sjakkforbunds ELO-liste:

Fra sesongen 2018/2019 er det kun FIDE-rating som gjelder i Norge. Siste norske ratingliste publiseres i januar 2018.

Turneringer med NGP-status og NSFs NM-er blir automatisk ført opp for FIDE-rating. ALLE andre turneringer må søkes om via skjema (finnes her). Også turneringer som føres opp på NSFs terminliste!

Les: Dette må du vite om FIDE-rating

For å FIDE-rate en turnering, må turneringsleder sende inn et skjema (finnes her) senest 14 dager før turneringen starter. Se veiledning for dette under. Man kan altså ikke sende inn en rapport etter at turneringen er spilt!

Veiledning for registrering og rapportering av turneringer for FIDE-rating

Veiledning for registrering og rapportering av turneringer for FIDE-rating.

 1. Registrering.
  Registrering av turnering for FIDE-rating må foretas i god tid før turneringen starter. Rating Officer har en frist på 7 dager før startdato, men på grunn av fare for feil og misforståelser har vi satt en frist på 14 dager før turneringsstart.
  For tittelkvalifiserende turneringer er fristen for Rating Officer 30 dager. Vi har da måttet sette fristen til 5 uker før turneringsstart.
 2. For å få registrert en turnering må man fylle ut et skjema man på skjemasiden under ELO.Skjemaet skal være selvforklarende, men er under stadig endring. Det er derfor nødvendig å laste det ned hver gang man har behov for registrering. Skjemaet sende på e-post til adressen som står øverst på skjemaet.Unntatt for dette kravet er turneringer i NGP-systemet. Dersom det er uklarheter tar vi kontakt med arrangør.
 3. Ved registreringen skal det oppgis navn og FIDE-ID for ansvarlig turneringsleder. Her er det viktig å huske på at dersom man endrer ansvarlig turneringsleder før slutt vil dette ikke bli registrert hos FIDE, selv om man legger inn navn og FIDE-ID i rapporten!! En slik endring må derfor meddeles Rating Officer før turneringen rapporteres slik at registreringen kan korrigeres.
 4. I større turneringer har man ofte en nestkommanderende turneringsleder, og i noen tilfeller, f. eks. Landsturneringen, flere assisterende turneringsledere.For at disse skal bli registrert i FIDE-systemet bør navn og FIDE-ID oppgis i registreringsskjemaet, og senest ved rapporteringen. Når turneringen er beregnet av FIDE er registrering av assistenter etc. ikke lenger mulig.
 5. Alle turneringsledere må ha dommerlisens i FIDE-systemet.Dette betyr ikke at man må ha dommertittel, men kun være registrert som dommer. Slik registrering bør foretas før turneringen starter, og gjøres ved henvendelse til Sjakkontoret v/Liv Mette Harboe .
 6. Det blir ikke gitt en bekreftelse på registreringen av turneringen. Arrangøren bør/må selv kontrollere at registrering er foretatt senest 7 dager før turneringens start.
  Man finner oversikt over alle norske registrerte turneringer på https://ratings.fide.com/tournament_list.phtml?moder=ev_code&country=NOR
 7. Før første runde settes opp må man oppdatere FIDE-ratingen.Hvis man har et godkjent dataprogram, for eksempel Turneringsservice, er dette en enkel jobb. Men det er viktig å gjøre denne operasjonen før man starter turneringen da Turneringsservice ikke lar seg oppdatere etter at første runde er satt opp!
 8. Rapport skal sendes innen 7 dager etter turneringens slutt til turneringsrapport@sjakk.no.
  Dersom rapport uteblir innen fristen blir det sendt en påminnelse.
  Rapporten skal være på et spesielt format som er ganske omfattende, og vi anbefaler at man bruker et godkjent program for rapportering.
  Turneringsservice er et slikt godkjent program.
  VIKTIG! Husk at ratingen som oppgis skal være i henhold til turneringstypen: FIDE for langsjakk, FIDE Rapid for hurtigsjakk og FIDE Blitz for lynsjakk.
  Dette må være innstilt for at rapporten skal bli riktig.
 9. Rapport må sendes for hver gruppe i turneringen. Hvis man bruker Turneringsservice må den gruppen som skal sendes være «aktiv». Det vil si at det er den gruppen man da kan arbeide med.
 10. Det er flere forhold man må passe på/tenke over før rapportering:
  1. Start- og sluttdato må være korrekte i henhold til registreringen.
  2. Betenkningstiden må være oppgitt.
  3. For deltagere uten FIDE-ID må fødselsdato oppgis. Kontrollér om spilleren har fått ID etter at han/hun ble lagt inn.
  4. Dersom det deltar en utenlandsk spiller uten FIDE-ID må vedkommende skaffe dette fra sin nasjonale Rating Officer. FIDE krever at alle i rapporten skal ha en FIDE-ID. For norske deltagere kan den norske Rating Officer tildele en FIDE-ID, men ikke for utenlandske.
 11. For turneringer som varer mer enn 90 dager er det spesielle regler. Ta derfor kontakt med Rating Officer for nærmere veiledning.

.

Søk i Norges Sjakkforbunds ELO-liste: