Dette skal en søknad inneholde

Til forskjellige NM som NSF og USF tildeler kommer det alt fra 1-10 søknader. Derfor er det viktig at søknaden inneholder enkelte punkter, slik at Sentralstyret (NSF) eller Forbundsstyret (USF) kan vurdere søknadene opp mot hverandre.

Her er listet opp en del punkter en søknad skal inneholde, så er det opp til søkeren om hvor mye man ønsker å skrive om hvert av disse punktene.

 1. Hvilket arrangement som søkes
  Viktig å få med hvilket NM man søker om.
 2. Om klubbene/lokallagene og/eller om arrangørene
  Kort om de som arrangerer, erfaring, grunn til å søke osv.

  • Navn på klubb(er)/lokallag som søker
   Samt kontaktinformasjon til disse
  • Navn på arrangør og/eller hoveddommer (hvis klart)
 3. Tidsrom
  Søknaden bør inneholde et forslag til tidsrom, men det behøver ikke være spesifikk dato. F.eks. kan det foreslås at NM i hurtigsjakk for senior legges samtidig med NM for ungdom (disse to NM-ene har forskjellige søknadsfrister)
 4. Spillested
  Man bør ha en opsjon om spillested, reservasjon, eller i hvert fall tanker om dette i en søknad. Her kan man videre skrive om fordeler ved dette spillestedet om det passer seg (belysning, servering, størrelse på spillerommet, bordstørrelse osv).
 5. Overnatting m/priser
  For turneringer som krever overnatting, bør det være hentet inn priser på overnatting, slik at de som tar avgjørelsen har mulighet til å vurdere dette. I flere tilfeller bør det også være mulighet for rimeligere overnatting enn hotellovernatting med full pensjon.
 6. Turneringsspesifikk informasjon
  Det er lurt allerede i søknaden å ha en idé om det generelle rundt turneringen, eller vise til relevant reglement for dette.

  • Forslag spilleplan
  • Klasseinndeling
  • Tidskontroll og antall runder
  • Premiering
   .
 7. Startkontingent
  Forslag til startkontingent bør legges med søknaden. Husk at de aller fleste NM-er har en NM-avgift. Dette finner du her: NSF / USF
 8. Ankomst/avreise
  Informasjon om transport (buss, fly, tog etc)
 9. Annen relevant informasjon.
  Hvilke andre fordeler har dere som gjør at dere bør få arrangementet? Det kan være mange grunner, f.eks.:

  • Samarbeidspartnere
  • Spesielle regler eller unntak (eks. universell tilgjengelighet)
  • Sending av partier på livebrett
  • Øvrige aktiviteter i nærområdet