Innmelding av saker til NSFs kongress

    Forslagsstiller er:
    Forslaget stilles av klubb v/styrevedtak el. årsmøtevedtakForslaget stilles av krets v/styrevedtak el. årsmøtevedtakForslaget stilles av et utvalg i Norges SjakkforbundForslaget stilles av et medlem i Norges Sjakkforbund