Registrering av turnering for FIDE-rating

Fyll ut skjema under for å få turneringen ratet med FIDE-rating.

Turneringer med NGP- og NM-status blir automatisk ført opp for FIDE-rating. ALLE andre turneringer må søkes om via skjema (finnes under). Også turneringer som føres opp på NSFs terminliste! (mer om FIDE-rating og ofte stilte spørsmål)

OBS! Alle som deltar i en FIDE-ratet turnering skal være medlem av NSF!

For å FIDE-rate en turnering, må turneringsleder sende inn skjema under senest 14 dager før turneringen starter. For tittelkvalifiserende turneringer (GM/IM/WGM/WIM) senest 5 uker før. Se veiledning for dette under. Man kan altså ikke sende inn en rapport etter at turneringen er spilt!

Obs! Fischer-sjakk (Fischer Random/Sjakk 960) kan ikke sendes inn til FIDE-rating.

Veiledning for registrering og rapportering av turneringer for FIDE-rating

Veiledning for registrering og rapportering av turneringer for FIDE-rating.

 1. Registrering.
  Registrering av turnering for FIDE-rating må foretas i god tid før turneringen starter. Rating Officer har en frist på 7 dager før startdato, men på grunn av fare for feil og misforståelser har vi satt en frist på 14 dager før turneringsstart.
  For tittelkvalifiserende turneringer er fristen for Rating Officer 30 dager. Vi har da måttet sette fristen til 5 uker før turneringsstart.
 2. For å få registrert en turnering må man fylle ut et skjema man finner under. Skjemaet skal være selvforklarende, men er under stadig endring. Unntatt for dette kravet er turneringer i NGP-systemet. Dersom det er uklarheter tar vi kontakt med arrangør.
 3. Ved registreringen skal det oppgis navn og FIDE-ID for ansvarlig turneringsleder. Her er det viktig å huske på at dersom man endrer ansvarlig turneringsleder før slutt vil dette ikke bli registrert hos FIDE, selv om man legger inn navn og FIDE-ID i rapporten!! En slik endring må derfor meddeles Rating Officer før turneringen rapporteres slik at registreringen kan korrigeres.
 4. I større turneringer har man ofte en nestkommanderende turneringsleder, og i noen tilfeller, f. eks. Landsturneringen, flere assisterende turneringsledere. For at disse skal bli registrert i FIDE-systemet bør navn og FIDE-ID oppgis i registreringsskjemaet, og senest på epost ved rapporteringen. Når turneringen er beregnet av FIDE er registrering av assistenter etc. ikke lenger mulig.
 5. Alle turneringsledere må ha dommerlisens i FIDE-systemet. Dette betyr ikke at man må ha dommertittel, men kun være registrert som dommer. Slik registrering bør foretas før turneringen starter, og gjøres ved henvendelse til Sjakkontoret v/Liv Mette Harboe .
 6. Det blir ikke gitt en bekreftelse på registreringen av turneringen. Arrangøren bør/må selv kontrollere at registrering er foretatt senest 7 dager før turneringens start.
  Det enkleste er å gå inne på turneringsleders profil i FIDE og se at turneringen er listet under Arbiter Organizer.
 7. Før første runde settes opp må man oppdatere FIDE-ratingen.Hvis man har et godkjent dataprogram, for eksempel Turneringsservice, er dette en enkel jobb. Men det er viktig å gjøre denne operasjonen før man starter turneringen da Turneringsservice ikke lar seg oppdatere etter at første runde er satt opp!
 8. Rapport skal sendes innen 7 dager etter turneringens slutt til turneringsrapport@sjakk.no.
  Dersom rapport uteblir innen fristen blir det sendt en påminnelse.
  Rapporten skal være på et spesielt format som er ganske omfattende, og vi anbefaler at man bruker et godkjent program for rapportering.
  Turneringsservice er et slikt godkjent program.
  VIKTIG! Husk at ratingen som oppgis skal være i henhold til turneringstypen: FIDE for langsjakk, FIDE Rapid for hurtigsjakk og FIDE Blitz for lynsjakk.
  Dette må være innstilt for at rapporten skal bli riktig.
 9. Rapport må sendes for hver gruppe i turneringen. Hvis man bruker Turneringsservice må den gruppen som skal sendes være «aktiv». Det vil si at det er den gruppen man da kan arbeide med.
 10. Det er flere forhold man må passe på/tenke over før rapportering:
  1. Start- og sluttdato må være korrekte i henhold til registreringen.
  2. Betenkningstiden må være oppgitt.
  3. For deltagere uten FIDE-ID må fødselsdato oppgis. Kontrollér om spilleren har fått ID etter at han/hun ble lagt inn.
  4. Dersom det deltar en utenlandsk spiller uten FIDE-ID må vedkommende skaffe dette fra sin nasjonale Rating Officer. FIDE krever at alle i rapporten skal ha en FIDE-ID. For norske deltagere kan den norske Rating Officer tildele en FIDE-ID, men ikke for utenlandske.
 11. For turneringer som varer mer enn 90 dager er det spesielle regler. Ta derfor kontakt med Rating Officer for nærmere veiledning.

Skjema for registrering av turnering for FIDE-rating

Felter merket med * er obligatoriske


  Turneringsinformasjon


  Hybridturnering JaNei


  Gruppeinformasjon?  Turneringsleder

  Organisator og assisterende turneringsleder fyller vi ikke ut med mindre arrangør/ass. turneringsleder har mål om å bli IO/FA e.l. I så fall ta direkte kontakt med Rating Officer per e-post

  Alle dommerlisenser finnes på denne siden


  Kun digitale klokker JaNei