Skjema

Klubb- og medlemsadministrasjon

PDF Word Excel
Informasjon til ny klubb, 2017
Medlemsregistreringsskjema
Klubbrapport 2017
Skjema for overgangsmelding

FIDE-rating

Registrering av turneringen for FIDE-rating webskjema
Veiledning for registrering og rapportering av turneringer for FIDE-rating

NSFs Kongress

PDF Word
Fullmaktsskjema 2020
Innmelding av saker til NSFs kongress webskjema

Seriesjakken

Påmelding Kamprapport
Skjema for seriesjakken: Web-skjema Web-skjema

Turneringstabeller og skjemaer

Word Excel
Bergertabeller 4 til 24 deltakere
10 deltakere
8 deltakere
6 deltakere
Monradkort for 7 runder

Søknadsskjemaer

Søknadsskjema for NGP-turnering Online søknadsjema
Søknadsskjema for andre turneringer Online søknadsjema
Registrering av turneringen for FIDE-rating Se under ELO

Dommerskjema

Søknadsskjema for Forbundsdommerautorisasjon
Søknadsskjema for kretsdommerautorisasjon

Momskompensasjon

PDF Word
Skjema for klubber, kretser og lokallag
Forskrift om merverdikompensasjon

Interne dokumenter

PDF Excel
NSFs skjema for refusjon (reise og annet)
NSFs reiseregningsformular (kun ved kilometergodtgjørelse)
Honorarskjema NSF og USF 2021
Agreed fees for foreign contractors 2021