Kontingenter og avgifter

Kontingentsatser ved ordinær innmelding gjennom klubb i 2021:

Voksen Junior(?) Kadett(?), Lilleputt(?) og Miniputt(?)
Forbundskontingent Kr 560,- Kr 280,- Kr 140,-
Kretskontingent Kr 56 Kr 28 Kr 14

Direkte medlemskap (utenom klubb) koster i 2021: 860,-.

Kontingenten gjelder pr. kalenderår.

Klubben oppdaterer selv medlemsoversikten i Hypersys, vårt medlemssystem. Fornying av medlemskap fra et år til det neste gjøres innen 1. mars. Nye medlemmer skal meldes inn fortløpende gjennom året.

Det godtas halvårskontingent bare for 2. halvår for nye medlemmer (de som ikke var medlem foregående år) og bare ved innmeldinger etter 1. august.
Førstegangsmedlemmer betaler 1/2-kontingent første året (gjelder også medlemmer som ikke har vært medlem av NSF de siste 10 årene).
Førstegangsmedlemmer som meldes inn etter 1. august betaler halv pris av halv kontingent, men minimum 70,-.

Kongressen i 2021 vedtok følgende kontingenter for 2022

Kategori Kontingentsats Kommentar
Voksen 490
Junior 160
Kadett eller yngre 160
Familiemedlemskap 750 Gjelder to vokse og alle barn bosatt i samme husstand, krever medlemskap i samme klubb.
Direktemedlemskap
Første års medlemskap og innmeldte etter 1. august har halv kontingent. Rabattene kan ikke kombineres og gjelder ikke familiemedlemskap

Klubbene plikter å melde ALLE sine medlemmer inn i krets og forbund (jf NSFs lover §2)

Startavgifter Seriesjakken 2020/2021

Eliteserien Kr 10.000,-
Østlandsserien Midtnorgeserien Vestlandsserien
1. divisjon 1.650,- 1.000,- 1.000,-
2. divisjon 1.050,- 600,- 600,-
3. divisjon 400,- 400,- 400,-
4. divisjon 400,-

AVGIFTER

ELO-avgifter 2021:

Det betales avgift for alle spillere som deltar i en turnering.
Godkjente* format er: Turneringsservice, Swiss-perfect eller andre tilsvarende programmer.

Berger***,Sveitser/Monrad-turneringer

Langsjakk kr 30,- per spiller
Hurtigsjakk kr 10,- per spiller**
Lynsjakk kr 10,- per spiller

*Rapporter avlevert på papir, i Word, Excel e.l. aksepteres ikke lenger.
** NGP-turneringer (langsjakk over flere dager), som arrangeres med hurtigsjakk-runde(r) første dag, belastes kun ELO-avgift for langsjakk.
*** For Bergerturneringer med ratingsnitt på over 2230 er avgiften høyere

Grand Prix-avgift fra sesongen 2020-21

30 kr. pr. startene turneringsdeltaker uansett alder/klasse. ELO-avgift kommer i tillegg.

NM-avgifter

(beregnes pr turneringsdeltaker, bortsett fra NM for klubblag)

Landsturneringen, NM i sjakk:

NM-avgift ELO-avgift
Elite, mester, senior, klasse 1-5 Kr 120,- Kr. 30,-per spiller
Juniorklasse Kr 60,- Kr. 30,-per spiller
Miniputt-, lilleputt-, kadettklasse Kr 30,- Kr. 30,-per spiller

Andre NM

Voksen Junior NGP-avgift ELO-avgift
NM i lynsjakk Kr 50,- Kr 25,- Kr 10,- per spiller
Det åpne NM Kr 50,- Kr 25,- inkl. Kr 30,- per spiller
Det åpne NM i hurtigsjakk Kr 75,- Kr 50,- inkl. Kr 10,- per spiller
Det åpne NM i lynsjakk Kr 50,- Kr 25,- inkl. Kr 10,- per spiller
NM i hurtigsjakk for seniorer Kr 50,- Kr 10,- per spiller
NM for klubblag Kr 50,- per lag Kr 30,- per spiller

ELO-avgift per spiller kommer i tillegg til NM-avgiften i alle NM.

NB! NM-avgiftene kan endres av sentralstyret i forbindelse med godkjenning av startavgiftene.