Starte klubb?

Her er en oversikt over allerede eksisterende klubber i Norges Sjakkforbund.

Hvordan stifte en klubb i Norges Sjakkforbund?

 1. Dann et styre med minst en leder og kasserer. Sett gjerne også opp et stiftelsesdokument, dette kan dere få bruk for senere.
 2. Vedta vedtekter. Lokallagets vedtekter kan ikke stride mot NSFs lover. Ta gjerne utgangspunkt i «Lovnorm for klubber«.
 3. Meld medlemmer og styret inn i NSF. Dette gjør dere ved å
  1. Fylle ut medlemsregistreringsskjemaet (det må være minst 5 medlemmer, og husk fullstendig navn, adresse og fødselsdato for hvert medlem!)
  2. Fylle ut klubbrapport
  3. Send de to skjemaene sammen med stiftelsesdokument og vedtakter til livmette@sjakk.no

Nå er du egentlig ferdig og kan stifte klubb i NSF!
Men under følger noen andre formaliteter som også bør følges opp:

 • Vedta medlemskontingent. Beløpet finner du under din krets på klubb- og kretsoversikten. Merk at det er lurt å ta litt mer i medlemskontingent enn hva krets og forbund skal ha, slik at klubben får litt egenkapital.
 • Klubber bør ha en bankkonto.
  * Banken vil kreve at klubben er registreres i Frivillighetsregisteret.
  * Det er en engangsjobb som høres mer skremmende ut enn den er.
  * Når klubben registreres i Brønnøysundregistrene, får den et organisasjonsnummer.
  * Registreringen skjer ved at leder fyller ut Samordnet registermelding (BR-1010).
  * Nødvendig informasjon er vedtekter/stiftelsesdokument, referat fra
  konstituerende årsmøte (se pkt. 1) og alle styremedlemmenes
  personnummer (11 siffer), navn og adresse.
  * Mer info. finner du på altinn.no (Søk på BR-1010).
 • Betal fakturaen for medlemskontingent til krets og forbund
  som kassereren får tilsendt fra NSF.
 • Før regnskap over inntekter og kostnader løpende gjennom året.
  Excel er et godt egnet verktøy.
 • Kontakt gjerne din krets eller Norges Sjakkforbund
  livmette@sjakk.no eller 22 15 12 41 hvis du har spørsmål.

Du kan også benytte skjemaet under for å nå Norges Sjakkforbund: