2.0.2.C NM i lynsjakk

Gyldig for turneringer som starter på eller etter 1. januar 2018

Endringslogg og tidligere versjoner

 1. NM i lynsjakk arrangeres i forbindelse med Landsturneringen.
 2. Det spilles etter NSF’s lynsjakkreglement.
 3. Startavgiften godkjennes av sentralstyret som også fastsetter en NM-avgift til NSF.
 4. Turneringen spilles i grupper som tilsvarer NSFs klasseinndeling med følgende unntak: Klassene Elite og Mester spilles sammen. Er det færre enn 20 deltakere i en klasse, kan turneringslederen slå denne sammen med en av de nærmeste klasser. Siste offisielle Elo-liste legges til grunn for klasseinndelingen.
 5. Vinneren av øverste gruppe får tittelen Norgesmester i lynsjakk. I tillegg kåres det Norgesmester i klassene junior, kadett, lilleputt, miniputt og veteran.
 6. Ved inntil 16 deltagere i en gruppe spiller alle mot alle. Med flere enn 16 spilles det kvalifiseringsgrupper og og finaler. Ansvarlig turneringsleder i samråd med arrangøren bestemmer praktiske forhold. Før spillet starter bestemmer turneringslederen hvor mange fra hver kvalifiseringsgruppe som går til finalen.
 7. Dersom to eller flere spillere kommer likt i kvalifiseringsgruppen, går den eller de spillere til finalen som har flest seirer. Hvis det fortsatt er likt mellom to spillere, skal det spilles ett avgjørende parti der det trekkes farge og hvit får 6 minutters tenketid og må vinne, mens svart får 5 minutter og går videre med seier eller remis. Hvis det etter kvalifiseringen er likt mellom flere enn to spillere, skal det trekkes lodd for å avgjøre hvem som går til finalen, med mindre turneringsleder finner tid til å avgjøre dette på annen måte.
 8. Dersom to eller flere spillere deler førsteplassen i en av de finalegrupper det kåres norgesmester, skal det spilles omkamp mellom disse:
  1. Kommer tre eller flere spillere likt, spilles det en ny Bergerturnering mellom disse etter vanlige regler. Er det fremdeles likt mellom 3 eller flere spillere, spilles det en ny turnering.
  2. Kommer to spillere likt, eller hvis det gjenstår to spillere etter turneringen nevnt i punkt a), skal de spille ett parti etter samme bestemmelse som i punkt 7.
 9. Disse regler blir tolket av ansvarlig turneringsleder og dennes avgjørelser er endelige og inappellable.

Endringslogg og tidligere versjoner:

Overstående reglement er utarbeidet av NSFs reglementsutvalg og vedtatt av NSFs sentralstyre den 11. mai 1988 og endret etter forslag fra RU i møte den 7. januar 1995.


NSFs lover og reglementer: