2.0.7.C NM i hurtigsjakk for seniorer

Gyldig for turneringer som starter på eller etter 1. januar 2018

Endringslogg og tidligere versjoner

Reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer

  1. Norges Sjakkforbund (NSF) vil hvert år avholde NM i hurtigsjakk for seniorer, som fastsatt i punkt 5 i NSFs turneringsreglement.
  2. Turneringen holdes hvert år om mulig i perioden september – desember. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere mesterskapet, må sende søknad gjennom Seniorutvalget til NSF innen 1. november foregående år. Arrangøren må rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter.
  3. Det spilles etter seniorgrenser jf. NSFs alminnelige turneringsreglement pkt. 10.
  4. Spilleprogram, startavgift, premiering, spillesystem, gruppeinndeling og antall runder skal godkjennes av sentralstyret. Det spilles etter NSFs gjeldende hurtigsjakkreglement. Betenkningstiden er 30 minutter pr. spiller og parti.
  5. Protestfrist mot rundeoppsettet er ti minutter før start dersom oppsettet er bekjentgjort senest femten minutter før start, ellers fem minutter etter bekjentgjøring.
  6. Vinnerne får tittelen «Norgesmester i hurtigsjakk for seniorer 65+» og «Norgesmester i hurtigsjakk for seniorer 50+». Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter kvalitetsberegning.

Endringslogg og tidligere versjoner:

Vedtatt av NSFs sentralstyre den 9. oktober 2005.
Sist endret av NSFs 96. kongress 2. juli 2017


NSFs lover og reglementer: