Fond: Statutter og styrer for fond innen Norges Sjakkforbund

Søknad om støtte fra samtlige fond sendes til følgende adresse: c/o Norges Sjakkforbund,
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

FOND FORMÅL FRISTER
Norsk Sjakkfond Økonomisk støtte til toppspillere, junior og senior, toppturneringer, offisielle representasjonsoppgaver. Ingen
Knut Monssens minnefond Støtte elitesjakk. 31/3
Arvid Karlsens minnefond til sjakkens fremme Arrangement av årlig mini- og lilleputturneriing. 31/12
Anna Elisabeth Westerlunds minnefond Fremme sjakklivet i Norge med spesiell vekt på tiltak rettet mot unge spillere, jenter og kvinner. Ingen
Thomas Heibergs minnefond Årlig stipend til spiller mellom 16 og 26 år. 15/10 minnefond
Nordnorsk Sjakkungdoms fond Støtte til juniorspillere fra Nord-Norge. Fastsettes av styret.
Arnold J. Eikrems minnefond Støtte til internasjonale turneringer i Norge. Fastsettes av styret.
Sjakkens Venner Støtte til toppsjakk.

Liste: