2.0.7.B Det åpne NM i hurtigsjakk

Endringslogg og tidligere versjoner

Reglement for Det åpne NM i hurtigsjakk, gyldig f.o.m. 01.05.2018

  1. Norges Sjakkforbund (NSF) søker hvert år å få avholdt det åpne NM i hurtigsjakk, som fastsatt i punkt 5 i NSFs turneringsreglement.
  2. Turneringen holdes hvert år om mulig i januar måned. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere mesterskapet, må sende søknad gjennom kretsen til NSF innen 1. mai foregående år. Arrangøren
    må rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter.
  3. Det Åpne NM inngår i Norges Grand Prix (NGP). Reglement for NGP gjelder med mindre annet er bestemt her.
  4. Spilleprogram, startavgifter, premiering, gruppeinndeling og antall runder skal godkjennes av sentralstyret. Arrangøren skal fremme forslag om disse forholdene overfor sentralstyret innen 6 måneder før turneringen. Det spilles etter NSFs gjeldende hurtigsjakkreglement. Betenkningstiden er 15 minutter på hele partiet, med 10 sekunders tillegg per trekk.
  5. Protestfrist mot rundeoppsettet er ti minutter før start dersom oppsettet er bekjentgjort senest femten minutter før start, ellers fem minutter etter bekjentgjøring.
  6. Vinneren får tittelen «Vinner av det åpne NM i hurtigsjakk». Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter kvalitetsberegning.

Endringslogg og tidligere versjoner:

Sist endret av NSFs sentralstyre 4. april 2018 (tidskontroll justert fra 20 minutter til 15 minutter)


Alle NSFs lover og reglementer: