Aktiviteter

NSFs turneringsaktivitet

Medlemskap

Alle deltakere i turneringer arrangert av NSF eller NSFs kretser og klubber, SKAL være medlemmer av NSF (eventuelt et annet landsforbund tilsluttet verdenssjakkforbundet FIDE). Eneste unntak er mini- og lilleputtklassene i Landsturneringen – NM i sjakk, der kan også medlemmer av Ungdommens Sjakkforbund (USF) delta.

Klubbene plikter å melde ALLE sine medlemmer inn i krets og forbund.

Terminliste

Du finner oppdatert terminliste her. Terminlisten står også i hvert nummer av Norsk Sjakkblad (NSb). Her finner en også en mer utførlig omtale av åpne turneringer i den nærmeste framtid.

Søknad om terminfesting

Terminlisten utarbeides i samarbeid med kretsene og USF. Alle turneringer som arrangeres i tilknytning til helligdager og som har deltakere fra mer enn to klubber skal godkjennes av NSF.

Søknader om terminfesting skal sendes på elektronisk skjema til den NSF. Turneringer som blir godkjent i NGP-syklusen, føres automatisk opp for FIDE-rating. Dette gjelder også NM-er. Øvrige turneringer som søkes om terminfesting om, må arrangør selv søke om FIDE-rating på.

Hovedfrister for terminfesting

  1. Søknadsfrist for NGP-turneringer er 4 uker før turneringsstart.
  2. Øvrige turneringer vil ikke godkjennes før denne fristen.

Søknader som kommer etter de oppsatte frister blir godkjent bare når det ikke blir kollisjon med andre arrangører. Normalt blir søknader om Grand Prix-turneringer ikke godkjent om søknaden kommer til NSF mindre enn 4 uker før turneringen skal finne sted.

Landsomfattende turneringstilbud

Seriesjakken

Seriesjakk for lag med spillere fra samme klubb. Serien består av en eliteserie, og regionale serier, der det spilles i intil 4 divisjoner. I 2016-2017 deltok 145 lag. Seriesjakken starter i november og avsluttes i mars. Se Reglement i for Seriesjakken. I Nord-Norge er det ikke seriesjakk, men kretsmesterskap og Nord-Norsk mesterskap for lag.

Grand Prix

Åpne turneringer med sammenlagtpremiering i lynsjakk, hurtigsjakk og langsjakk. Se reglement for Norges Grand Prix. GP-sesongen går fra 5. juli til 30. juni påfølgende år.

NSF søker arrangør til:

Landsturneringen – NM i sjakk

Arrangeres i juli måned. Tildeling foretas av NSFs årlige kongress to år i forveien. Det kan søkes om opsjon på tildeling av arrangementet 3 eller 4 år på forhånd.

NM for klubblag

Arrangeres årlig på våren. Søknadsfrist 1. mai året før arrangementet skal finne sted. Se Reglement for NM for klubblag.

Det åpne NM

Arrangeres i påsken. Søknadsfrist er 1.mai året før arrangementet skal finne sted. Se reglement for det Åpne NM.

Det åpne NM i hurtigsjakk

Arrangeres første helg i januar. Søknadsfrist 1. mai året før arrangementet skal finne sted. Se reglement for det Åpne NM i Hurtigsjakk.

Det åpne NM i LYNsjakk

Arrangeres fredagen i forbindelse med det åpne NM i hurtigsjakk. Søknadsfrist 1. mai året før arrangementet skal finne sted.

Nordnorsk mesterskap i sjakk

Arrangeres i pinsen. Søknadsfrist 1. mai året før arrangementet skal finne sted. Se reglement for det NNM.

Klassegrenser i NSF

Elo-tallbestemte klasser i NSF

Oversikt over de ratingbestemte klasseinndelingene i NSF finnes i turneringsreglementet punkt 10.

Aldersbestemte klasser i NSF

Oversikt over de aldersbestemte klasseinndelingene i NSF finnes også i turneringsreglementet punkt 10.

Elo

Det norske ELO-systemet går ut i 2018. Siste offisielle ratingliste publiseres i januar 2018 og f.o.m. sesong 2018/2019 benyttes kun FIDE-rating.
Se også side om Elo-systemet, norsk praksis og regneeksempler.

Elo-lister

NSF har hvert år fire offisielle ratinglister. Disse publiseres på NSFs elosider i midten av januar, begynnelsen av april, begynnelsen av juni og midten av september.

Turneringsrapporter for Elo-beregning – frister og format.

Frister for innsending av turneringsrapporter er 1. januar for januarlisten og 1. juni for junilisten. I den grad tiden tillater det, tar vi med rapporter som kommer inn etter fristen, men turneringer som er avslutta etter 15. januar og 15. juni blir ikke beregnet før neste liste med mindre det er bekjentgjort i invitasjonen. Turneringsrapporter som mottas mer enn 12 måneder etter startdato blir ikke beregnet.

Eneste e-postadresse som skal brukes til innsending av turneringstapporter er turneringsrapport@sjakk.no.

Service fra Elo-komiteen

Alle som sender TS-filer eller SwissPerfect-filer (Leauge-Watch) på e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt.

Elo-avgift

se «Kontingenter og avgifter»

FIDE-rating – internasjonale turneringer

Alle turneringer i Norge som tidligere ble ELO-ratet skal nå også FIDE-rates. Turneringer som starter på eller etter 1. januar 2018 vil kun rates i FIDE, ikke norsk rating.

Ratingrapporter fra internasjonale turneringer i Norge skal NSF sende til FIDE i løpet av 7 dager etter turneringens slutt. Arrangøren må derfor umiddelbart avgi rapport til NSF v/Elo-komiteen.

Rapporten skal avgis etter fastsatt mønster, opplysning om dette med eksempel fåes fra NSF eller Elo-komiteens FIDE-kontakt. Ratingavgift til FIDE for ikke tittelkvalifiserende (IM, GM) turneringer blir fakturert arrangøren.

For oppnådde tittelinntegninger skal arrangøren avgi rapport på eget skjema for hver spiller, med alle opplysninger, undertegnet av ansvarlig turneringsleder. Retningslinjer og skjema fåes fra NSF.