Turneringsservice

TurneringsService er den anbefalte programvaren for turneringsadminstrasjon i sjakk-Norge. NSF får ofte meldinger og spørsmål, og vi har derfor laget et sett med videoer som beskriver de mest stilte spørsmålene om TurneringsService.

1 Oppstart

1.1 Installasjon

Vi har ikke en egen video på dette. For å installere turneringsservice gjør følgende:
1: Last ned turneringsservice herfra
2:
Installer filen på vanlig måte
3: Bestill lisens på e-post som beskrevet her
4:
Legg inn lisensen ved å åpne TS, klikk på vedlikehold og innstillinger. Fyll inn lisensinformasjonen her (vær obs på store/små bokstaver!) og du er klar til å bruke programmet.

1.2 Opprette en turnering

Her vises hvordan man oppretter en turnering helt fra bunnen av.

1.3 Lage turneringsmal

Hvis man har samme turnering ofte, kan man spare mye tid på å lage en egen mal for denne typen turneringer. Her viser vi hvordan du gjør dette.

1.4 Publisere invitasjon og påmelding

Å ha en egen påmeldingsside på internett er praktisk og tidsbesparende. Her viser vi hvordan dette kan settes opp.

2 Rundeoppsett

2.1 Hente inn påmeldinger fra nett

Her vises hvordan du synkroniserer din TS og henter inn påmeldinger som er gjort på internett.

2.2 Før første runde

Her er noen tips for hva du bør gjøre før første runde: Hente inn påmeldinger, sjekke NSF-medlemskap og oppdatere rating auotmatisk.

2.3 Legge til spillere

Her viser vi hvordan du legger til spillere i turneringen. Dette kan gjøres før første runde, men kan også gjøres midt i turneringen dersom det kommer til spillere fra runde 2 e.l.

2.4 Sette opp første runde

Her går vi igjennom hvordan man setter opp første runde i en turnering, som trekking av farge og startnummer.

2.5 Registrere resultat

Her viser vi hvordan du på en rask og effektiv måte kan registrere resultater.

2.6 Endre en runde

Her viser vi muligheten til å endre en runde etter at den er spilt. F.eks. dersom det kommer inn flere spillere etter første runde, som skal få spille første runde som utsatt parti.

2.7 Frirunde

Her viser vi hvordan du går fram for å gi noen spesifikke spillere frirunde eller walk over-remis o.l. når det er ønskelig.

3. Turneringsadministrasjon

3.1 Backup / hente turneringer fra nett

Hva gjør du hvis PCen hvor alle turneringene ligger kræsjer?

3.2 Avslutte en turnering / sende inn rapporter

Her viser vi hvordan du sender inn rapporter til NSF og FIDE på en god måte. Merk at turneringer som skal FIDE-rates må meldes inn senest 14 dager før turneringen starter på skjema for dette. Dersom du ikke har all informasjon på en deltaker, vil du ikke få sendt inn rapport.

3.3 Legge ut partier

Her viser vi hvordan du greit og enkelt kan legge ut partier. Du kan bruke f.eks. chessbase til dette. I videoen viser vi dette med gratisprogrammet Tarrasch, som kan lastes ned her: www.triplehappy.com