2.1.5 Scheveningen-systemet

Navnet «Scheveningen» er så vanskelig å uttale riktig, at det ble brukt for å avsløre tyske spioner i Nederland under andre verdenskrig. Men dette systemet er eldre enn dette: først brukt i 1923.

Spillesystemet er enkelt å forstå: En lagmatch, hvor alle på ett lag møter alle på det andre laget. Hvem som spiller mot hvem kan enkelt settes opp ved å bruke tabellen under.

Fordelen med systemet er at man kan skreddersy hvem som møter hvem ved å tilpasse lagene som spiller mot hverandre. Det kan f.eks. brukes for å skreddersy tittelnormturneringer eller gi personer muligheter for FIDE-rating.f.eks:

 • Tittelnormturneringer:
  • Lag A består av 3 GM-er og minst 2 FM-er, ev. 5 spillere uten titler
  • Lag B består av 9 IM-er
  • 7 spillere på Lag A får da mulighet til IM-norm, mens 9 IM-er på lag B får sjansen til GM-norm.
 • Ratingturneringer
  • Lag A består av spillere med FIDE-rating
  • Lag B består av spillere uten FIDE-rating
  • Slik maksimeres sjansen for at flere i klubben får FIDE-rating når man garanterer at de møter så mange som mulig med FIDE-rating.
 • Lagmatcher
  • Helt standard lagmatcher kan også bli mer spennende ved at alle på det ene laget møter alle på det andre laget. Dette ble blant annet brukt under PRO Chess League på internett våren 2017, hvor Magnus Carlsen spilte, og brukes under Kadettlandskampen mellom Norge og Sverige i desember 2017.

Det er også mulig at ett av lagene spiller mange lagmatcher, mens de andre bare spiller én lagmatch. Se f.eks. hvordan Volda Ørsta har gjort sin lynsjakk ratingjakt høsten 2017

Standard spillesystem

Match over 2 bord

Runde 1
Runde 2
A1-B1 A2-B2
B2-A1 B1-A2

Match over 3 bord

Runde 1
Runde 2
Runde 3
A1-B1 A2-B2 B3-A3
B2-A1 A2-B3 B1-A3
A1-B3 B1-A2 A3-B2

Match over 4 bord

Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
A1-B1 A2-B2 B3-A3 B4-A4
B2-A1 B1-A2 A3-B4 A4-B3
A1-B3 A2-B4 B1-A3 B2-A4
B4-A1 B3-A2 A3-B2 A4-B1

Match over 5 bord

Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
A1-B1 A2-B2 A3-B3 B4-A4 B5-A5
B2-A1 B3-A2 B4-A3 A4-B5 A5-B1
A1-B3 A2-B4 B5-A3 B1-A4 A5-B2
B4-A1 B5-A2 A3-B1 A4-B2 B3-A5
A1-B5 B1-A2 B2-A3 A4-B3 A5-B4

Match over 6 bord

Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
B1-A1 B5-A2 A3-B4 A4-B2 A5-B3 B6-A6
B2-A1 A2-B1 B3-A3 B4-A4 A5-B6 A6-B5
A1-B3 A2-B2 B1-A3 B6-A4 B5-A5 A6-B4
A1-B4 B6-A2 A3-B5 A4-B1 B2-A5 B3-A6
B5-A1 B4-A2 A3-B6 B3-A4 A5-B1 A6-B2
A1-B6 A2-B3 B2-A3 A4-B5 B4-A5 B1-A6

Match over 7 bord

Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
A1-B1 A2-B2 A3-B3 A4-B4 B5-A5 B6-A6 B7-A7
B2-A1 B3-A2 B4-A3 A4-B5 A5-B6 A6-B7 B1-A7
A1-B3 A2-B4 A3-B5 B6-A4 B7-A5 B1-A6 A7-B2
B4-A1 B5-A2 A3-B6 A4-B7 A5-B1 B2-A6 B3-A7
A1-B5 A2-B6 B7-A3 B1-A4 B2-A5 A6-B3 A7-B4
B6-A1 A2-B7 A3-B1 A4-B2 B3-A5 B4-A6 B5-A7
A1-B7 B1-A2 B2-A3 B3-A4 A5-B4 A6-B5 A7-B6

Match over 8 bord

Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
A1-B1 A2-B2 A3-B3 A4-B4 B5-A5 B6-A6 B7-A7 B8-A8
B2-A1 B3-A2 B4-A3 B1-A4 A5-B6 A6-B7 A7-B8 A8-B5
A1-B3 A2-B4 A3-B1 A4-B2 B7-A5 B8-A6 B5-A7 B6-A8
B4-A1 B1-A2 B2-A3 B3-A4 A5-B8 A6-B5 A7-B6 A8-B7
A1-B5 A2-B6 A3-B7 A4-B8 B1-A5 B2-A6 B3-A7 B4-A8
B6-A1 B7-A2 B8-A3 B5-A4 A5-B2 A6-B3 A7-B4 A8-B1
A1-B7 A2-B8 A3-B5 A4-B6 B3-A5 B4-A6 B1-A7 B2-A8
B8-A1 B5-A2 B6-A3 B7-A4 A5-B4 A6-B1 A7-B2 A8-B3

Match over 9 bord

Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
A1-B1 A2-B2 A3-B3 A4-B4 A5-B5 B6-A6 B7-A7 B8-A8 B9-A9
B2-A1 B3-A2 B4-A3 B5-A4 A5-B6 A6-B7 A7-B8 A8-B9 B1-A9
A1-B3 A2-B4 A3-B5 A4-B6 B7-A5 B8-A6 B9-A7 B1-A8 A9-B2
B4-A1 B5-A2 B6-A3 A4-B7 A5-B8 A6-B9 A7-B1 B2-A8 B3-A9
A1-B5 A2-B6 A3-B7 B8-A4 B9-A5 B1-A6 B2-A7 A8-B3 A9-B4
B6-A1 B7-A2 A3-B8 A4-B9 A5-B1 A6-B2 B3-A7 B4-A8 B5-A9
A1-B7 A2-B8 B9-A3 B1-A4 B2-A5 B3-A6 A7-B4 A8-B5 A9-B6
B8-A1 A2-B9 A3-B1 A4-B2 A5-B3 B4-A6 B5-A7 B6-A8 B7-A9
A1-B9 B1-A2 B2-A3 B3-A4 B4-A5 A6-B5 A7-B6 A8-B7 A9-B8

Match over 10 bord

Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
A1-B1 A2-B2 A3-B8 B9-A4 B5-A5 A6-B3 A7-B4 B6-A8 B7-A9 B10-A10
B2-A1 B1-A2 B4-A3 A4-B7 A5-B10 B8-A6 B3-A7 A8-B5 A9-B6 A10-B9
A1-B3 A2-B8 A3-B1 B2-A4 B6-A5 A6-B4 A7-B10 B7-A8 B9-A9 B5-A10
B4-A1 B3-A2 A3-B9 B1-A4 A5-B7 B10-A6 A7-B6 B8-A8 A9-B5 A10-B2
A1-B5 A2-B4 B2-A3 A4-B3 B1-A5 B9-A6 B7-A7 A8-B10 B8-A9 A10-B6
B6-A1 A2-B7 B5-A3 B4-A4 A5-B8 A6-B1 A7-B9 A8-B2 B10-A9 B3-A10
A1-B7 B5-A2 A3-B10 A4-B6 B4-A5 B2-A6 B1-A7 B9-A8 A9-B3 A10-B8
B8-A1 B6-A2 B3-A3 B10-A4 A5-B9 A6-B5 A7-B2 A8-B1 A9-B4 B7-A10
A1-B9 A2-B10 A3-B6 A4-B8 B2-A5 A6-B7 B5-A7 B3-A8 B1-A9 B4-A10
B10-A1 B9-A2 B7-A3 A4-B5 A5-B3 B6-A6 B8-A7 A8-B4 A9-B2 A10-B1