2.1.3 Rotasjonssystemet

Man kan bruke rotasjonssystemet både med «langbordsystemet» og med bergertabeller. Vi forklarer først hvordan det gjøres med langbordsystemet, deretter hvordan det gjøres med bergertabeller.

Langbordsystemet

Kan i etterkant eller samtidig legges inn i TurneringsService med spillesystemet «Langbord». Last ned enkelt resultatark for langbord: WORD | PDF

 1. Spillerne deles inn i grupper, gis et startnummer og plasseres rundt bordet i henhold til dette, som vist pa fig. 1. Trekk gjerne hvilken farge det skal være for startnummer 1. Still opp brettene slik at fargene veksler nedover bordet. I figurene er det brukt 8 eller 9 spillere, men systemet er det samme uavhengig av hvor mange det er i gruppen.
 2. Mellom hver runde skal spillerne flytte seg en plass til venstre (med klokka). De vil derfor gjennom hele turneringen ha samme spillere ved siden av seg (unntak, se 3a).
 3. Oppsett…
  1. NAR DETER PARTALL DELTAKERE I GRUPPA:
   Spillerne setter seg i første runde som vist pa figur 1.
   Spilleren med startnummer 1 skal sitte stille gjennom hele turneringen, og denne skal snu brettet (bytte farge) foran hver runde. Alle de andre flytter seg en plass til venstre (med klokken) mellom hver runde.
   I 2. runde blir parsammensetningen som vist pa figur 2. Spilleren som sitter stille, er ansvarlig for tabellføringen.
  2. NAR DET ER ODDETALL DELTAKERE I GRUPPA:
   Spilleren med høyest startnummer får walkover i første runde. De øvrige setter seg i startnummerrekkefølge som vist pa fig. 3. Mellom hver runde skal spillerne flytte seg en plass til venstre. I 2. runde blir parsammensetningen som vist pa fig. 4.
   Spiller som har walkover er ansvarlig for tabellføringen.
 4. Enhver deltaker er ansvarlig for å få sitt resultat ført pa tabellen. Forsømmelser kan i verste fall føre til at det blir notert null poeng på begge spillere.
 5. GODT RÅD:
  Be samtlige spiller om a merke seg grundig hvem de sitter ved siden av når første runde starter, slik at det i sen­ere runder ikke oppstår feil.
 6. Nar en spiller har rotert rundt hele bordet og står for tur til å sitte der han satt i 1. runde, da har alle møtt alle.

Rotasjon med bergertabeller

Rotasjonssystemet med bergertabeller er samme prinsipp som med langbord, men med to viktige unntak:

 • Oppsett
  • Oppsettet skal følge bergertabellene, det betyr at de med lavest startnummer skal ha hvit. Disse spillerne plasseres først ut, mot klokken, i stigende rekkefølge.
   Deretter plasseres sortspillere ut, mot klokken, i stigende rekkefølge. (figur 1)
 • Høyest startnummer sitter fast ved partallsgrupper
  • Spilleren med høyest startnummer sitter fast og snur brettet når man roterer. Runde 2 i en 8-spillers berger blir da seende ut som i figur 2.
  • Ved oddetallsgrupper får spilleren med lavest startnummer walk i første runde (se figur 3). En gruppe med 9 spillere blir tilsvarende en 10-spillers bergertabell, men i stedet for at spiller nr 10 sitter og snur, blir spiller nr 10 walk-over.