Notasjon

Et sjakkparti kan skrives ned med enkle regler. Lærer du dem, kan du skrive ned egne partier og spille gjennom dem senere, eller gå gjennom partier andre har spilt. Under er en kort innføring.

De offisielle reglene for notasjon kan leses her!

Brettet

Hver rute på brettet har et eget navn. Det finner du slik:

Horisontalt på brettet er det åtte bokstaver, a til h. Disse navngir hver sin linje. Vertikalt er det åtte tall, 1 til 8, som navngir hver rad.

Rutens navn er linjens bokstav og radens tall satt sammen, uten mellomrom eller andre tegn.

 

Brikkene

Hver brikke, unntatt bonden, har sin bokstav. I trykt materiell blir det brukt symboler for
brikkene.

Navn Forkortelse Symbol Engelsk
Konge K K
Dronning D Q
Tårn T R
Løper L B
Springer S N
Bonden har ingen bokstav

Å notere et trekk

Skriv brikkens bokstav og feltet brikken flytter til.

Hvits første trekk her skrives ”Sf3”.

Unntak: Når du flytter en bonde skriver du bare feltet brikken flytter til (ingen bokstav for
brikken.)


Hvits første trekk her skrives ”e4”

Når en brikke blir slått

Skriv brikkens bokstav, tegnet ”x” og ruten brikken lander på.

I denne stillingen slår hvits springer på f3 bonden på e5. Dette skrives ”Sxe5”.

Unntak: Når en bonde slår, skriver du linjen bonden kom fra, tegnet ”x” og ruten bonden lander på.

I denne stillingen slår hvits bonde på e4 svarts bonde på d5. Dette skrives ”exd5”.

Spesialuttrykk

Kort rokade: 0-0
Lang rokade: 0-0-0
Sjakk: + (skrives etter trekket)
Sjakk matt: # eller ++
En passant: e.p. (En hvit bonde på a5 som slår en svart b5-bonde en passant skrives altså axb6 e.p.)

Nummerering av trekkene

Det er vanlig å nummerere trekkene så det blir enklere å holde oversikten. Ett trekk har gått når både hvit og svart har flyttet én gang. (Ett flytt fra hvit (eller svart) kalles et halvtrekk.)
Å skrive trekkene på linje blir ofte rotete, og i turneringssjakk bruker man trykte skjemaer som dette.

I turneringssjakk er det bare lov å skrive ned trekkene som spilles, man kan ikke skrive ned trekk man vurderer eller skulle ønske man hadde gjort.

Man må også skrive ned motstanderens siste trekk før man selv flytter.

Partikommentarer

Når du går gjennom partier vil du av og til se andre tegn etter et trekk. Dette er
kommentarer til trekket eller stillingen.(Merk at du ikke har lov til å skrive dette på noteringsskjemaet mens du spiller partiet!)

De vanligste er:

! Godt trekk
!! Veldig godt trekk
? Dårlig trekk
?? Veldig dårlig trekk
!? Interessant trekk
?! Tvilsomt trekk
+- Fordel hvit
+= Liten fordel hvit
= Lik stilling
-+ Fordel svart
=+ Liten frodel svart