Sjakk i Skolen

Sparebankstiftelsen DNB har gitt 4 mkr i gave til et Sjakk i Skolen prosjekt i 2015-18 i regi av Norges Sjakkforbund.

(bildet: GaverSparebankstiftelsen DNBådgiver Eva Grothe i Sparebankstiftelsen DNB overrekker tildelingsbrevet for den nye store gaven til Sjakk-Norge til generalsekretær Geir Nesheim i NSF/USF)

Se pressemelding her.

Gaven skal brukes til å tilby alle barneskoler som ønsker sjakk-aktivitet hos seg en mulighet for dette. Av landets ca 1650 barneskoler er det bare en liten andel – under 200 – som har sjakktilbud i dag. Målet med prosjektet er å øke denne andelen med 500 nye skoler innen 2018.

Mange barneskoler som ønsker å begynne med sjakk, har verken midler eller egen kompetanse til å komme i gang. Det nye skolesjakkprosjektet vil legge opp til «selvhjelps-pakker» med opplæring, sjakkmateriell som brett og brikker osv., som gjør at lærere, foreldre, eldre barn og andre entusiaster kan realisere sine lokale sjakk-planer.

For Sjakk-Norge gir det nye prosjektet mange nye muligheter. På den korte banen har styrene i NSF og USF nedsatt en styringsgruppe bestående av president og visepresident i NSF, samt styreleder og nestleder i USF, altså Jøran Aulin Jansson, Morten Madsen, Carsten Beer Jacobsen og Johannes Kvisla. Begge styrene vil selvsagt også holdes løpende involvert. Prosjektet vil bli ledet fra Sjakkontoret under felles generalsekretær NSF/USF Geir Nesheim.

I juni vil det bli avholdt en workshop med folk fra skolesjakk-Norge, Kommunenes Sentralforbund, NIFU, nye skoler og andre gode krefter. Interesserte deltagere kan henvende seg til Sjakkontoret.

Under Landsturneringen i Oslo i juli vil vi så arrangere en egen Prosjekt-KickOff, med gjester fra bl.a. Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektet vil ha en egen prosjektorganisasjon, eget regnskap og egen hjemmeside. Rekruttering til prosjektet vil skje gjennom kunngjøringer på sjakk.no.

Selve tilbudet til nye skoler vil bli lansert en gang til høsten; etter nåværende planer i november 2015,

Parallelt med dette nye Skolesjakkprosjektet fortsetter forberedelsene til forskningsprosjektet omkring effektene av sjakk integrert i undervisningen på barneskoletrinnet. Planen er å starte dette opp med et s.k. «Systematic Review» i samarbeid med NIFU høsten 2015, med en påfølgende internasjonal konferanse i Oslo på senhøsten der resultatene presenteres, og der kanskje skolesjakkprosjektet også lanserer sitt konkrete tilbud til skole-Norge.

Spennende tider, altså. Vi ønsker norsk sjakk lykke til med gjennomføringen.

LYS185388_logo_sparebankstiftelsen_rgb