Jubileumsutvalget

Jubileumsutvalget har siden høsten 2010 bestått av Øivind Johansen (leder), Sylvia Johnsen og Bjarke Sahl.

Norges Sjakkforbund fyller 100 år 20. juli 2014. Vi ønsker at det blir aktiviteter over hele landet som markerer denne viktige begivenheten i Forbundets historie. Mandatet til utvalget er blant annet å være en katalysator for ulike arrangementer regionalt og på lokalplan, og å jobbe for et koordinert og synlig jubileumsprogram. Vi ser på ulike internettløsninger som det naturlige knutepunktet.

Sjakk-OL i Tromsø blir det store høydepunktet i jubileumsåret, men det er viktig at alle bidrar til å synliggjøre det store mangfoldet i hele sjakk-Norge med ulike typer arrangementer som vil synliggjøre sjakken i lokalmiljøene.

Det har aldri vært gitt ut frimerker i Norge med sjakkmotiv. Vi vil derfor innen utløpet av 2012 søke Posten om å gi ut jubileumsfrimerker. Vi tar gjerne i mot innspill til motiver.

En av de viktigste oppgavene for Jubileumsutvalget har vært arbeidet med å få skrevet en jubileumsbok. Det er inngått avtale med Norges fremste sjakkhistoriker, Øystein Brekke, som allerede er godt i gang med arbeidet. Vi oppfordrer alle som har stoff som kan være av interesse om å kontakte forfatteren.