FIDEs regler for Online- og hybridturneringer

Innledning

FIDE online sjakkreglement er ment å dekke alle turneringer der spillere spiller på virtuelle sjakkbrett og overfører trekk via internett. Når det er mulig, er disse forskriftene ment å være identiske med FIDEs regler for sjakk og andre relaterte regler fra FIDE. De er ment for bruk av spillere og dommere i offisielle FIDE-netturneringer, og som en teknisk spesifikasjon for online sjakkplattformer som er vert for disse turneringene. Disse forskriftene kan ikke dekke alle mulige situasjoner som kan oppstå under en turnering, men det skal være mulig for en dommer med tilstrekkelig kompetanse, god dømmekraft og objektivitet å komme til riktig beslutning basert på hans / hennes forståelse av dette reglementet.

Del I: Grunnleggende spilleregler

Artikkel 1: Spillplattform

 • Artikkel 1, 2 og 3 i de grunnleggende spillereglene for sjakk brukes fullt ut, unntatt paragraf 2.1.
 • Paragraf 2.1 i de grunnleggende spillereglene fra FIDEs regler for sjakk erstattes av artikkel 3.1 i dette reglementet.
 • Artikkel 4 og 5 i de grunnleggende spillereglene fra FIDEs regler for sjakk erstattes av henholdsvis artikkel 3 og 5 i dette reglementet.

Del II: Online spilleregler

Artikkel 2: Spillplattform

2.1         Sjakkspill på nettet spilles på et virtuelt sjakkbrett.

2.2         Det virtuelle sjakkbrettet skal være en tjeneste i en online spillplattform, vanligvis et program, en app eller et nettsted.

2.3         Listen over trekk skal være synlig på skjermen for turneringslederen og begge spillerne gjennom hele partiet.

2.4         Hver spiller er ansvarlig for å gjøre seg kjent med spillplattformens funksjoner og funksjonalitet

Artikkel 3: Flytte brikkene på det virtuelle sjakkbrettet

3.1         Det virtuelle sjakkbrettet består av et 8 x 8 rutenett av 64 like felter som er vekselvis lyse (de «hvite» feltene) og mørke (de «svarte» feltene). Sjakkbrettets nedre høyre felt er hvitt.

3.2         Trekk gjøres på det virtuelle sjakkbrettet ved bruk av en spilleenhet, f.eks. en datamaskin med en mus eller et nettbrett.

3.3         Spillplattformen skal bare akseptere lovlige trekk.

3.4         Spilleren som har trekket skal ha lov til å bruke alle tekniske midler som er tilgjengelige på s             pillplattformen for å gjøre sitt trekk.

3.5         Som et minimum må spillplattformen tilby muligheten til å velge kilde- og mål-felt for å utføre trekket.

3.6         Følgende tilleggsalternativer kan aktiveres og brukes av spilleren:

 1. a) Smart trekk: spilleren kan spille sitt trekk ved å velge bare mål-feltet når dette trekket er det eneste trekk som har dette som målfelt.
 2. b) Forhåndsflytting: spilleren gjør trekket sitt før motstanderen utførte sitt eget trekk. Trekket utføres automatisk på brettet som en umiddelbar respons på motstanderens trekk.
 3. c) Automatisk forvandling til dronning: spilleren kan sette opp spillplattformen til å alltid velge dronning uten å bli tilbudt hvilken brikke han/hun vil forvandle til.

3.7         Alle trekk og klokkeslett etter hvert trekk blir automatisk registrert av spillplattformen og er synlig for begge spillerne.

3.8         Hvis en spiller ikke er i stand til å flytte brikkene, kan spilleren ha en assistent som utfører dette. Assistenten må godkjennes av turneringsleder.

Artikkel 4: Virtuell sjakk-klokke

4.1         ‘Virtuell sjakk-klokke’ betyr de individuelle tidsvisningene til begge spillerne som vises av spillplattformen.

4.2         Når en spiller har utført trekket på sjakkbrettet, stanses klokken automatisk, og motspillenes klokke vil starte.

4.3         Hvis en spiller kobler seg fra spillplattformen under spillet, skal klokken fortsette å gå.

4.4         Hver spiller må fullføre et minimum antall trekk eller alle trekk i en gitt tidsperiode, inkludert ekstra tid for hvert trekk. Turneringsreglementet skal spesifisere disse på forhånd.

4.5         Partiet er tapt for en spiller som ikke har fullført det foreskrevne antall trekk innen den fastsatte tid. Partiet er likevel remis dersom stillingen er slik at det er umulig for motstanderen å matte spillerens konge ved noen som helst lovlig trekkrekkefølge.

Artikkel 5: Avsluttet parti

5.1         Partiet er vunnet for den spilleren som har mattet motstanderens konge.

5.2         Partiet er vunnet for en spiller når motstanderen erklærer at hun/han gir opp ved å trykke på knappen «resign» eller ved en annen metode tilgjengelig på spillplattformen.

5.3         Spilleren kan tilby remis i samsvar med hvilken som helst metode gitt på spillplattformen. Tilbudet kan ikke trekkes tilbake og forblir gyldig til motstanderen aksepterer det, avviser det ved å utføre et trekk, eller spillet avsluttes på en annen måte.

5.4         Spillet er automatisk remis når:

5.4.1     det er samme stilling for tredje gang (som beskrevet i artikkel 9.2.2 i FIDEs regler for sjakk);

5.4.2     spilleren i trekket ikke har noe lovlig trekk, og hennes/hans konge ikke står i sjakk. Partiet sies å ende med «patt».

5.4.3     det har oppstått en stilling der ingen av spillerne kan matte motstanderens konge ved noen lovlig trekkrekkefølge.

5.4.4.    de siste 50 trekk fra begge spillere er utført uten bondetrekk og uten slag av brikke.

Del III: Regler for online turneringer

Artikkel 6: Turneringstyper

6.1         Online turneringer kan spilles i følgende formater:

6.1.1     En «Online sjakk-turnering» uten tilsyn av spiller, uten dommer tilstede, men kontroll kan være automatisert av spillplattformen.  “Online sjakk” er det mest omfattende begrepet for Internett sjakkspill. Reglene for denne typen arrangementer er spesifisert av spillplattformen.

6.1.2     «Online sjakk med tilsyn» er en turnering der spillere overvåkes eksternt av en dommer. (se del III a).

6.1.3     «Hybrid sjakk» er en turnering der alle spillere blir fysisk overvåket av en dommer mens de spiller online (se del III b)

6.2         Turneringsreglementet skal spesifisere hvilken type turnering fra listen i artikkel 6.1 som anvendes.

Artikkel 7: Poengsystem

7.1         Med mindre turneringsreglementet sier noe annet, skal spilleren som vinner partiet eller vinner ved uteblivelse få ett poeng (1), spilleren som taper partiet eller uteblir få ingen poeng (0), og spilleren som spiller remis få et halvt poeng (½).

7.2         Total poengsum i et parti kan ikke overstige maksimum poengsum normalt gitt for det partiet. En poengsum som gis til en individuell spiller må være en poengsum som normalt assosieres med partiet. Resultatet ¾-–¼ er for eksempel ikke tillatt.

Del III a: Regler for online turneringer med tilsyn

Artikkel 8: Generelle bestemmelser

8.1         «Spilleområdet» er definert som «spillelokalet» og toaletter/hvilerom. «Spillelokalet» er definert som rommet der spilleren utfører sine trekk. Reglene i en turnering kan kreve at spillelokalet skal overvåkes av kameraer.

8.2         Ingen bortsett fra spilleren har lov til å være i spillelokalet uten tillatelse fra turneringsleder.

8.3         Tidskontroll og regler for gjennomføring skal være spesifisert i turneringsreglementet.

8.4         Hvis spillplattformen tillater spillere å flytte brikker i strid med artikkel 3.3 (ulovlige trekk), må turneringsreglementet spesifisere hvordan man skal håndtere slike uregelmessigheter.

8.5         Turneringsreglementet skal angi frist for fremmøte. Hvis reglene for turneringen angir at tidsfristen ikke er null, og ingen av spillerne er til stede når partiet skal begynne, skal spilleren som har de hvite brikkene miste tiden som går før hun/han kommer; med mindre turneringsreglementet tilsier, eller turneringslederen bestemmer, noe annet.

8.6         Spillplattformen må registrere remistilbud etter spillerens trekk når remis blir tilbudt.

Artikkel 9: Spillernes opptreden

9.1         Spillerne skal ikke gjøre noe som vil bringe sjakkspillet i vanry, inkludert måten spilleren oppfører seg på foran kameraene.

9.2         Hver spiller skal koble seg til spillplattformen med en autorisert enhet for å få tilgang til sine partier.

9.3         Hver spiller skal bruke sin personlige konto når han spiller turneringer på spillplattformen.

9.4         Spillere må ha på seg passende klær når de er synlige i kameraet og følge kleskoden til turneringen, dersom det er slike regler.

9.5         Under et parti kan en spiller bare forlate spillelokalet eller spilleområdet med tillatelse fra dommer.

9.6         Under spillets gang er det forbudt å benytte seg av noen form for elektronisk utstyr, notater, informasjonskilder eller råd, eller å analysere partiet på et annet sjakkbrett.

9.7         Spillere har ikke lov til å ha på seg hodetelefoner eller øreplugger mens partiet pågår.

9.8.1     Under spillets gang er det forbudt for en spiller å ha noe elektronisk utstyr i spilleområdet som ikke spesifikt er godkjent av turneringslederen. Imidlertid kan regelverket for en turnering tillate slike enheter å lagres like i nærheten av spillelokalet som reservetilkobling til internett.

9.8.2     Hvis det viser seg at en spiller har slikt utstyr i spilleområdet, skal spilleren dømmes til tap. Motstanderen skal dømmes til seier. Turneringsreglementet kan spesifisere en annen, mildere straff. Hoveddommer kan også utvise spilleren fra turneringen.

9.8.3     Turneringslederen kan kreve at en spiller lar sine klær, vesker, andre gjenstander eller kroppen bli inspisert. Disse inspeksjonene skjer med kamera. Om spillerens kropp skal inspiseres, bortsett fra ørene, må det gjøres privat av en person av samme kjønn. Dette søket må ikke lagres.

9.9         Røyking, inkludert e-sigaretter, er ikke tillatt når det er synlig på kameraet.

9.10      Det er forbudt å distrahere, forstyrre eller irritere motstanderen på noen som helst måte. Dette omfatter også urimelige krav, urimelige remistilbud og sending av upassende meldinger eller å lage støy i spillelokalet.

9.11      Brudd på noen del av artiklene 9.1 – 9.10 skal straffes i overensstemmelse med artikkel 10.9.

9.12      Spillere som er ferdige med sine partier, skal betraktes som tilskuere og må overholde instruksjonene fra dommer og turneringsreglementet. For eksempel: mute mikrofonen, bytte av kamera og / eller stoppe skjermdelingen.

9.13      En spiller har rett til å be en turneringsleder om forklaring på punkter i FIDEs Online regler for sjakk.

9.14      Med mindre turneringsreglementet spesifiserer noe annet, kan en spiller anke på avgjørelsen fra en turneringsleder. Dette inkluderer å bestride resultatet av et parti, selv om resultatet ble satt av spillplattformen og godkjent av turneringslederen.

9.15      Spillere kan se på andre partier fra deres nåværende turnering, forutsatt at de respekterer regler for tillatt oppførsel under partiet, og partiene bare viser gjeldende posisjon, tid og / eller resultat. For spillerne er det forbudt å ha tilgang til noen form for analyse under partiet.

Artikkel 10: Turneringslederens Rolle

10.1      Turneringslederen skal se til at FIDEs Regler for online turneringer overholdes.

10.2      Turneringslederen skal:

10.2.1   sikre ærlig spill.

10.2.2   handle i overensstemmelse med turneringens intensjoner.

10.2.3   sørge for at spillerne har gode spilleforhold.

10.2.4   sørge for at spillerne ikke blir forstyrret.

10.2.5   ha tilsyn med turneringens gang.

10.2.6   være særlig oppmerksom på behovene til funksjonshemmede spillere og spillere som har medisinske behov.

10.2.7   følge retningslinjer for bekjempelse av juks og retningslinjer for FIDE online turneringer.

10.3      Turneringslederen skal følge partienes forløp, spesielt når spillerne er i tidsnød, iverksette avgjørelser hun/han treffer, samt fastsette straffetiltak overfor spillerne der hun/han finner dette riktig.

10.3.1   Turneringslederen kan utnevne assistenter til å følge partier og observere spillere.

10.4      Turneringslederen skal inspisere spillelokalet etter behov før et spill starter.

10.5      Turneringslederen kan gi den ene eller begge spillere tillegg i betenkningstiden som kompensasjon for eksterne forstyrrelser.

10.6      Turneringslederen må ikke gripe inn i et parti, uten hjemmel i FIDEs regler for Online turneringer.

10.7      Andre spillere skal ikke snakke om eller på annen måte blande seg inn i et parti. Tilskuere har ikke anledning til å blande seg inn i et parti. Turneringslederen kan bortvise den som har forbrutt seg, fra spillestedet.

10.8      Med mindre turneringsleder har tillatt det, er det forbudt for alle å bruke mobiltelefon eller annen type kommunikasjonsutstyr i spilleområdet eller andre tilstøtende områder angitt av turneringslederen.

10.9      Turneringslederen har følgende muligheter for å tildele straff:

10.9.1   advarsel,

10.9.2   tillegg i motstanderens betenkningstid,

10.9.3   fradrag i spillerens betenkningstid,

10.9.4   å øke motstanderens poengscore i partiet til den maksimale score for et parti,

10.9.5   å redusere spillerens poengscore i partiet,

10.9.6   å dømme partiet til tap for den spilleren som har forbrutt seg (turneringsleder skal også bestemme motstanderens poengscore),

10.9.7   en bot kunngjort på forhånd,

10.9.8   utvisning fra en eller flere runder,

10.9.9   utvisning fra turneringen.

Artikkel 11: Brudd på forbindelsen

11.1      Det er spillerens ansvar å være koblet til spillplattformen. Dette inkluderer å tilby en stabil internettforbindelse og en fungerende spillenhet.

11.1.1   Spilleren kan opprettholde forbindelsen med en mobil enhet, men bare med forhåndsgodkjenning fra turneringsleder.

11.2      Spilleren skal følge instruksjonene gitt av turneringsleder om hans/hennes tilstedeværelse på spillplattformen.

11.3      Turneringsreglementet skal angi konsekvensene og potensielle sanksjoner i tilfelle av brudd på forbindelsen til spillplattformen under en spill-økt.

11.4      Hvis en spiller kobler seg fra spillplattformen under et parti, skal klokken fortsette å gå.

11.4.1   Hvis spilleren kan koble seg til partiet igjen før den gjenværende betenkningstiden har gått, skal han/hun fortsette partiet med betenkningstiden som er igjen på hans/hennes klokke. Turneringsleder skal avgjøre om videre sanksjoner er nødvendig.

11.4.2   Hvis spilleren ikke kan koble seg til partiet på nytt før den gjenværende betenkningstiden er over, har spilleren tapt partiet med mindre turneringsreglementet sier noe annet (inkludert tidsfristen for en frakoblet spiller å koble seg opp igjen). Imidlertid er partiet remis i den situasjonen beskrevet i artikkel 4.5.

11.5      Under et brudd på forbindelsen skal ingen av spillerne forlate plassene sine uten tillatelse fra turneringsleder.

Artikkel 12: Spilleenhet

12.1     Under et parti skal spilleren spille med en enkelt skjerm og dele den med turneringsleder, med mindre det er spesifisert noe annet i turneringsreglementet.

12.2      Under en spillesesjon skal dommeren på forespørsel ha tilgang til de programmene som kjører på spillenheten.

12.3      Ingen andre program enn det som ble brukt, og et videokonferansesystem skal kjøre på spillenheten under spill-økten, med mindre turneringsleder har gitt tillatelse til dette.

Artikkel 13: Videokonferansesystem

13.1      Når turneringen spilles med videotilsyn, skal en arrangør tilby et videokonferansesystem (VCS) for bruk av spillerne og turneringsledere. Systemet skal ha følgende funksjoner:

13.1.1   En full oversikt over spilleren som i det minste viser ansiktet, og om nødvendig, spillelokalet;

13.1.2   Lydopptak fra spilleren og området rundt (via en mikrofon);

13.1.3   Støtte for skjermdeling av spilleren (under kontroll av spilleren og turneringsleder).

13.2      Hver spiller er pålagt å koble seg til VCS på et tidspunkt spesifisert av turneringsleder og forbli tilkoblet under hele spill-økten.

13.3      Hvis en spiller kobler seg fra VCS, men fortsatt er koblet til spillplattformen, er det forbudt for spilleren å gjøre trekk på sjakkbrettet, før han igjen er tilkoblet VCS.

13.4      Turneringsreglementet kan spesifisere at et system med gule (advarsel) og røde (tap) kort er aktivert for å støtte håndteringen av sanksjoner på grunn av spilleren ar koblet fra VCS.

Artikkel 14: Kameraer og mikrofoner

14.1      I turneringer med videotilsyn, skal spilleren bruke et webkamera som viser hele ansiktet under spillet. Bildet som vises skal ikke skjule omgivelsene til spilleren, dvs. at kunstig bakgrunnsbilde ikke er tillatt.

14.2      Rombelysningen må være tilstrekkelig for videooverføring og for at turneringsleder skal kunne overvåke spillerens øyebevegelser.

14.3      Spillerens mikrofon må alltid overføre lyd som høres nær spilleren til turneringsleder.

14.4      Turneringsreglementet kan spesifisere at ekstra overvåkingsenheter (f.eks. Kameraer) skal brukes.

Artikkel 15: Uregelmessigheter

15.1      En spiller har rett til å be en turneringsleder om hjelp. Hvis en spiller tilkaller turneringsleder for å få hjelp, skal turneringsleder avgjøre om spilleren har en gyldig grunn til det. Hvis den spilleren ikke har noen gyldig grunn til det, kan han bli straffet i samsvar med artikkel 10.9.

15.2      Hvis et parti har begynt med omvendte farger, og begge spillerne har utført mindre enn 10 trekk, skal partiet startes på nytt med korrekte farger. Hvis begge spillerne har gjort 10 trekk eller mer, skal partiet fortsette.  

15.3      Hvis et parti ikke automatisk dømmes til remis når en av situasjonene beskrevet i artikkel 5.4 (automatisk remis) har oppstått, skal turneringsleder dømme partiet remis.

15.4      Hvis en spillplattform automatisk erklærer remis i strid med artikkel 4.5 (mattmuligheter fortsatt finnes), har turneringsleder rett til å endre det automatiske resultatet.

15.5      Hvis det i løpet av et parti oppdages at en eller begge klokker er feil innstilt, skal en av spillerne eller turneringslederen stoppe klokkene umiddelbart. Turneringslederen skal stille klokkene riktig og justere gjenværende betenkningstid samt om nødvendig trekktelleren. Turneringslederen skal bruke sitt beste skjønn når hun/han fastsetter hvilke tidsforbruk som skal angis.

15.6      Hvis partiet av en eller annen grunn må avbrytes, skal dommeren stoppe sjakk-klokken hvis mulig. Hvis det ikke er mulig, kan dommeren legge til ekstra tid til den ene eller begge spillerne.

Del III b: Regelverk for hybrid-turneringer

Artikkel 16: Generelle bestemmelser

16.1.     Hovedarrangøren utpeker spillesteder for turneringen. Hvert spillested er kontrollert av en lokal arrangør.

16.2      Hver av de lokale arrangørene er pålagt å tilby et spillested som er egnet til å være vert for en hybrid sjakkturnering.

«Spilleområdet» er definert som «spillelokalet», hvilerom, toaletter, forfriskningsområde, område avsatt for røyking og andre steder som angitt av turneringsleder. Spillelokalet er definert som stedet der partiene i turneringen spilles. Bare spillere og turneringsleder har tilgang til spillelokalet.

16.3      Hvert spilleområde må overvåkes av kameraer.

16.4      I hvert spilleområde skal fair play-tiltakene brukes i samsvar med FIDEs anti-jukseforskrifter og FIDE-anti-juksebeskyttelsestiltak. Med mindre turneringsleder har tillatt det, er det forbudt for alle å bruke mobiltelefon eller annen type kommunikasjonsutstyr i spilleområdet eller andre tilstøtende områder angitt av turneringslederen.

16.5      Hver av de lokale arrangørene er ansvarlig for å tilby en internettforbindelse i spillestedet. Spillere er ikke ansvarlig for forbindelse til spillplattformen, eller til et kommunikasjonssystem (hvis det kreves av turneringsreglementet), med mindre turneringsreglementet sier noe annet.

16.6      På hvert spillested skal den lokale arrangør levere spillenheter som brukes til å gjennomføre turneringen, med mindre turneringsreglementet sier noe annet.

16.7      I løpet av partiet skal hver spiller ha tilgang på spillplattform, et virtuelt sjakkbrett og annen programvare som kreves for dette formålet. Ingen andre nettsteder, applikasjoner eller programvare kan være åpne. Det eneste unntaket kan være et (video) kommunikasjonssystem, hvis turneringsreglementet krever dette.

16.8      Minst to turneringsledere vil bli utnevnt for hvert spillested: en lokal hoveddommer (LCA) og en lokal teknisk dommer (LTA).

16.9      Det totale antall turneringsledere som kreves i hvert spillested, vil variere avhengig av hvilken type turnering som spilles, spillesystemet, antall deltakere og viktigheten av arrangementet.

16.10    Hvis spillplattformen tillater spillere å flytte brikker i strid med artikkel 3.3 (ulovlige trekk), må turneringsreglementet spesifisere hvordan man skal håndtere slike uregelmessigheter.

16.11    Turneringsreglementet skal angi frist for fremmøte. Hvis reglene for turneringen angir at tidsfristen ikke er null, og ingen av spillerne er til stede når partiet skal begynne, skal spilleren som har de hvite brikkene miste tiden som går før hun/han kommer. Dette gjelder med mindre turneringsreglene tilsier, eller turneringslederen bestemmer, noe annet.

16.12    Spillplattformen må registrere remistilbud etter spillerens trekk når remis blir tilbudt.

Artikkel 17: Spillernes opptreden

17.1.     Spillerne skal ikke gjøre noe som vil bringe sjakkspillet i vanry.

17.2      Spillerne har ikke lov til å bruke sine egne spillenheter i spillestedet, med mindre turneringsreglementet sier noe annet.

17.3      Under partiet er det forbudt for spillerne å ha elektronisk utstyr som ikke er spesifikt godkjent av turneringsleder. Turneringslederen kan kreve at en spiller lar sine klær, vesker, andre gjenstander eller kroppen bli inspisert. Turneringslederen eller en person autorisert av turneringslederen skal inspisere spilleren, og skal være av samme kjønn som spilleren. Hvis det viser seg at en spiller har slikt utstyr i spilleområdet, skal spilleren dømmes til tap. Motstanderen skal dømmes til seier. Turneringsreglene kan spesifisere en annen, mildere straff. Hoveddommer kan også utvise spilleren fra turneringen.

17.4      Turneringsreglementet kan tillate at personlige elektroniske enheter lagres i en spillers veske, forutsatt at enheten er slått helt av. Denne vesken må plasseres som avtalt med LCA.

17.5      Under spillets gang er det forbudt å benytte seg av notater, informasjonskilder eller motta råd.

17.6      Det er forbudt å distrahere, forstyrre eller irritere motstanderen på noen som helst måte. Dette omfatter også urimelige krav, urimelige remistilbud og sending av upassende meldinger eller å lage støy i spillelokalet.

17.7      Under et parti kan en spiller forlate spillelokalet eller spilleområdet bare med tillatelse fra turneringsleder.

17.8      Spillerne skal følge kleskoden i turneringsreglementet, hvis slik kleskode finnes.

17.9      Brudd på noen del av artiklene 17.1 – 17.8 skal føre til straffer i samsvar med artikkel 18.4.

17.10    En spiller har rett til å be en turneringsleder om forklaring på punkter i FIDEs regler for online turneringer.

17.11    Med mindre turneringsreglementet spesifiserer noe annet, kan en spiller anke på avgjørelsen fra en dommer. Dette inkluderer å bestride resultatet av et parti, selv om resultatet ble satt av spillplattformen og godkjent av turneringslederen.

Artikkel 18: Turneringslederens Rolle

18.1     Turneringslederen skal se til at FIDEs Regler for online turneringer overholdes.

18.2      Turneringslederen skal:

18.2.1   sikre ærlig spill.

18.2.2   handle i overensstemmelse med turneringens intensjoner.

18.2.3   sørge for at spillerne har gode spilleforhold.

18.2.4   sørge for at spillerne ikke blir forstyrret.

18.2.5   ha tilsyn med turneringens gang.

18.2.6   være særlig oppmerksom på behovene til funksjonshemmede spillere og spillere som har medisinske behov.

18.2.7   følge retningslinjer for bekjempelse av juks og retningslinjer for FIDE online turneringer.

18.3      Turneringslederen skal følge partienes forløp, spesielt når spillerne er i tidsnød, iverksette avgjørelser hun/han treffer, samt fastsette straffetiltak overfor spillerne der hun/han finner dette riktig.

18.4      Turneringslederen har følgende muligheter for å tildele straff:

18.4.1   advarsel,

18.4.2   tillegg i motstanderens betenkningstid,

18.4.3   fradrag i spillerens betenkningstid,

18.4.4   å øke motstanderens poengscore i partiet til den maksimale score for et parti,

18.4.5   å redusere spillerens poengscore i partiet,

18.4.6   å dømme partiet til tap for den spilleren som har forbrutt seg (turneringsleder skal også bestemme motstanderens poengscore),

18.4.7   en bot kunngjort på forhånd,

18.4.8   utvisning fra en eller flere runder,

18.4.9   utvisning fra turneringen.

18.5      Før starten av hvert parti er LCA ansvarlig for å kontrollere at alle spillene har utstyr i samsvar med kravet i artikkel 16.7.

18.6      Før starten av hvert spill er LCA ansvarlig for å gjennomføre fair-play-sjekk av alle spillerne.

Artikkel 19: Uregelmessigheter

19.1 1   En spiller har rett til å be en turneringsleder om hjelp. Hvis en spiller tilkaller turneringsleder for å få hjelp, skal turneringsleder avgjøre om spilleren har en gyldig grunn til det. Hvis den spilleren ikke har noen gyldig grunn til det, kan han bli straffet i samsvar med artikkel 18.4.

19.2      Hvis et parti har begynt med omvendte farger, og begge spillerne har utført mindre enn 10 trekk, skal partiet startes på nytt med korrekte farger. Hvis begge spillerne har gjort 10 trekk eller mer, skal partiet fortsette.

19.3      Hvis et parti ikke automatisk dømmes til remis når en av situasjonene beskrevet i artikkel 5.4 (automatisk remis) har oppstått, skal turneringsleder dømme partiet remis.

19.4      Hvis en spillplattform automatisk erklærer remis i strid med artikkel 4.5 (mattmuligheter fortsatt finnes), har turneringsleder rett til å endre det automatiske resultatet.

19.5      Hvis det i løpet av et parti oppdages at en eller begge klokker er feil innstilt, skal en av spillerne eller turneringslederen stoppe klokkene umiddelbart. Turneringslederen skal stille klokkene riktig og justere gjenværende betenkningstid samt om nødvendig trekktelleren. Turneringslederen skal bruke sitt beste skjønn når hun/han fastsetter hvilke tidsforbruk som skal angis.

19.6      Hvis partiet av en eller annen grunn må avbrytes, skal dommeren stoppe sjakk-klokken hvis mulig. Hvis det ikke er mulig, kan dommeren legge til ekstra tid til den ene eller begge spillerre.

Artikkel 20: Bruk av tradisjonelle sjakksett ved hybrid-turneringer

Hvis tidskontrollen som anvendes i turneringen har minst 30 sekunder i tillegg per trekk fra trekk 1 kan turneringsreglementet spesifisere at spillere har lov til å bruke tradisjonell sjakksett (brett og brikker) under spillene. I dette tilfellet gjelder følgende bestemmelser:

20.1.     Det virtuelle sjakkbrettet og den virtuelle sjakk-klokken er fortsatt avgjørende i partiet.

20.2.     Turneringsreglementet må spesifisere nødvendig antall turneringsledere.

20.3.     Trekk som spilles på det virtuelle sjakkbrettet, kan være ledsaget av et tydelig hørbart lydsignal (klikk) slik at hver spiller uten forsinkelse skal kunne være klar over det siste trekket som motspilleren spilte. Dette skal gjennomføres på en måte som ikke forstyrrer andre partier.

20.4.     Hver spiller er ansvarlig for å flytte brikker på sitt tradisjonelle brett. På det tradisjonelle brettet er det bare tillatt å gjengi trekkene som spilles på det virtuelle brettet.

20.5.     Ingen spillere har lov til å gjøre trekk på det virtuelle brettet (bortsett fra det første hvit-trekk) før de har gjengitt sitt eget forrige trekk på det tradisjonelle brettet. Posisjonen til det tradisjonelle sjakkbrettet må alltid være det samme som på det virtuelle; den eneste tillatte forskjellen er forsinkelse i siste trekk

20.6.     I tilfelle brudd på artikkel 20.4-20.5, har turneringsleder rett til å gripe inn og gi straff i henhold til artikkel 18.4 gjelder.

20.7.     Turneringsreglementet kan pålegge spillerne å bruke noteringsskjema, og med noteringsplikt.

VEDLEGG I

FIDE Fair Play-regler for online-turneringer med tilsyn

Følgende regler omhandler online sjakk. De skal gjelde for alle offisielle FIDE-turneringer. Det anbefales også å bruke de samme reglene for nasjonale og private turneringer, med eventuelle justeringer der det er nødvendig.

 1. Generelle bestemmelser

 1. Alle partier i en turnering må gjennomgås av en Fair Play-programvare i løpet av, eller etter at, partiene er spilt.
 2. Den eneste Fair Play-programvaren som er godkjent av FIDE, er FIDE Game Screening Tool. Annen programvare krever eksplisitt godkjenning av FIDE Fair Play Commission (FPL).
 3. De fleste plattformer vil automatisk behandle partiene i en turnering gjennom sine egne anti-juksprosedyrer. I FIDE-turneringer er ikke disse prosedyrene offisielle, men de kan gi en indikasjon på om partiene krever nærmere etterforskning.
 4. Spillerne må spille med sine virkelige navn.
 5. Det kan kreves at spillerne er synlige på en skjerm (mellom rundene kan spillere få lov til å slå av kameraet). Videoovervåkningen av spillerne kan tas opp av arrangøren. Det må sikres at bare hoveddommer, et eventuelt ekspertpanel og medlemmene av FIDEs Ethics and Disciplinary (EDC) og FPL kan få tilgang til opptakene dersom det er nødvendig. Innspillingen slettes ett år etter den offisielle kunngjøringen av resultatene, med mindre saksgang mot deltakerne av turneringen har blitt åpnet av EDC eller FPL.
 6. Spillere kan når som helst bli bedt om å vise lokalet og datamaskinens oppgavebehandler. Turneringsleder kan be om å dele skjerm, og å slå av chatfunksjonen under spill. Arrangøren må sørge for at personvern og barns sikkerhet er ivaretatt i reglene for den enkelte turnering.
 7. Andre turneringer må gjennomføres i samsvar med prinsippene ovenfor og/eller med nasjonale online Fair Play-regler. Når det i et slikt tilfelle blir utført en turnering på en plattform som bruker sine egne Fair Play-regler, må spillerne gjøres oppmerksom på at turneringsleder ikke kan gripe inn i beslutninger som tas av plattformen.
 8. Turneringsleder må være kjent med plattformens prosedyrer:
  1. For å håndtere påstander om juks.
  2. For rapportering eller avslutning av kontoer.
  3. For håndtering av klager.
  4. I tilfeller der de offisielle resultatene blir bestemt av hoveddommer og ikke plattformen, bør turneringsreglene spesifisere om poeng vunnet av spillere som senere er sperret eller diskvalifisert, tildeles motstanderne.
  5. Premier skal ikke tildeles spillere før Fair Play-kontroller utført av plattformen, og med FIDE Game Screening Tool, er fullført.
 1. I noen turneringer, særlig offisielle FIDE-turneringer, kan turneringsreglene spesifisere at diskvalifisering og andre straffer kan bli pålagt, uten at juks er bevist. Slike sanksjoner kan imidlertid ikke videreføres til senere turneringer over brettet uten at det foreligger bevis for juks.
 2. Reglene for den enkelte turnering kan bestemme at avgjørelsen fra hoveddommer, eller av et eventuelt ekspertpanel, om tap av spillet eller ekskludering fra turneringen ved mistanke om juks, er endelig. Spilleren kan anke.
 3. FPL kan opprette et underutvalg med myndighet bare for online sjakk.
 4. Reglene for den enkelte turnering kan ikke bestemme at alle fair play-forhold i turneringen er plattformens ansvar alene.
 1. Juks på nett
 2. Juks i online sjakk er definert som enhver oppførsel som en spiller bruker for å få en fordel,
 3. eller oppnår et mål i en online turnering som han/hun ikke kunne oppnådd ved å følge spillereglene.
 4. Spesielt betyr ‘juks’:
  1. bevisst bruk av elektroniske enheter eller andre kilder til informasjon eller råd under et spill; eller
  2. manipulering av sjakkarrangementer som betyr en forsettlig ordning, handling eller unnlatelse

som forsøker å endre på resultatene for å oppnå en fordel for seg selv eller for andre deltakere.

Manipulering av sjakkturneringer inkluderer, men er ikke begrenset til, resultatmanipulering, at spillere gir seg ut for å være svakere enn de er, at spillere bevisst taper partier for å gå ned i rating, kampfiksing, ratingsvindel og bevisst deltakelse i fiktive turneringer eller partier.

 1. De juksrelaterte lovbruddene som er spesifikke for online sjakk, er hacking og identitetstyveri – dvs. når noen andre spiller for spilleren. Måtene man behandler lovbrudd av denne typen på er analoge til behandling av jukseanklager, inkludert bruk av FIDEs interne disiplinærtiltak.
 2. Statistiske bevis kan føre til en konklusjon om at det er begått juks, med mindre spilleren kan bevise at det var sannsynlig at han/hun ikke jukset.

 1. Byrde og bevisstandarder
 2. FPL har ansvaret for å avgjøre om et online lovbrudd har skjedd. Bevisbyrden skal være om FPL har underbygget en jukseanklage tilstrekkelig foran et høringspanel, tatt i betraktning alvorligheten av anklagen. Kravet til bevis her er større enn sannsynlig, men mindre enn bevist bortenfor rimelig tvil.

Artikkel B.4 påvirkes ikke av dette.

 • Der disse Fair Play-reglene legger bevisbyrden på spilleren eller andre personer som påstås å ha
 • begått et antatt online lovbrudd, for å motbevise en antagelse eller fastsette spesifiserte fakta eller
 1. under omstendigheter, skal bevisstandarden være sannsynlighet.
  1. Falske anklager
 2. Falske anklager er et misbruk av ytringsfriheten. Falske anklager i sjakk, som på alle andre områder, kan skade omdømmet. Retten til beskyttelse av omdømmet er beskyttet som en del av retten til respekt for privatlivet. Når du avgjør om anklagen er ubegrunnet, kan det vurderes som misbruk av ytringsfriheten og følgende kriterier tas i betraktning: a) troverdigheten av grunnlaget for beskyldningen; b) turneringens nivå; c) tittel og rangering av spilleren; d) det endelige resultatet til spilleren i den aktuelle turneringen; e) omfanget av beskyldningen og hvordan den er spredt (sosiale medier, offentlige intervju, blogginnlegg, etc.)
 3. Falske anklager i online sjakk blir behandlet på samme måte som falske anklager i sjakk over brettet.

 1. Sanksjoner
 2. Sanksjoner som er pålagt for online juks kan utvides til også å gjelde sjakk over brettet. En sanksjon som er spesifisert i FIDEs etiske regler som et års utestengning, reduseres til 6 måneder for sjakk over brettet.
 3. I sjakk på nett, som over brettet, må sanksjonene tas i betraktning alderen på spilleren, hyppigheten og alvorlighetsgraden av uregelmessigheten, turneringens art og andre omstendigheter.

 1. Jurisdiksjon

Fair Play Commission (FPL) har jurisdiksjon i alle juksrelaterte saker, inkludert falske

beskyldninger, for alle offisielle FIDE-arrangementer. Folk som er underlagt FPL-jurisdiksjon inkluderer spillere, lagkapteiner og støttende personer. Støttende personer inkluderer, men er ikke begrenset til, delegasjonsledere, sekundanter, trenere, ledere, psykologer, arrangører, tilskuere, slektninger, journalister og turneringsledere når de er involvert i juks.

 1. Klager og etterforskning

 1. HVA SOM UTLØSER UNDERSØKELSE

1.1 Undersøkelser kan iverksettes på grunnlag av klage etter turnering.

1.2 Undersøkelser kan også utløses av:

 1. i) en rapport fra hoveddommer;
 2. ii) FPL-initiativ;

iii) en forespørsel fra EDC eller andre autoriserte organer fra FIDE.

 1. KLAGER

2.1. Retten til å klage tilhører deltakerne (spillere, kapteiner og arrangører) med FIDE ID-nummer

av den aktuelle turneringen. Frist for å klage er 24 timer etter avslutning av den siste runden.

2.2. Alle klager må sendes inn skriftlig og adresseres til FPL gjennom FIDE. Klagene skal gi all informasjonen som kreves i klageskjemaet, årsak til klagen, med liste over alt grunnlag som er tilgjengelig på tidspunkt for utfylling.

2 3. Muntlige eller uformelle klager godtas ikke.

2.4. Alle klager skal oppgi alt grunnlag som er tilgjengelig på utfyllingstidspunktet.

2.5. Klager basert bare på antagelsen om at en person spiller sterkere enn forventet på grunn av

hans/hennes rating vil ikke bli vurdert.

2.6. FPL kan iverksette etterforskning basert på hvilken som helst informasjon angående mulig juks, inkludert falsk beskyldning.

2.7. All informasjon om klager og etterforskning skal være konfidensiell til etterforskningen er

fullført av FPL. I tilfelle brudd på krav om konfidensialitet fra klager, hoveddommer eller noen annen person med kjennskap til klagen, eller etterforskningen før den er fullført, kan FPL henvise alle brudd til EDC.

 1. Undersøkelsesprosedyre
 • FPL har rett til å utføre undersøkelser med hensyn til en påstått eller mulig sak om
 1. juks på nett.
 2. Hvis klagen er ugyldig eller åpenbart ubegrunnet, kan et flertall i FPL avvise den
 3. Ett medlem av FPL, nominert av FPLs leder basert på rotasjonssystemet, gis fullmakt til å etterforske saker. Denne etterforskeren kalles heretter IP (Undersøkende Person). Han/hun opptrer som uavhengig etterforsker uten instruks fra noen andre.
 4. IP skal vurdere det statistiske bevismateriale. IP vil også vurdere fysisk bevismateriale og observasjoner dersom det finnes. IP kan også samle inn tilleggsmateriale som del av etterforskningen.
 5. Spillere, arrangører, turneringsledere, nasjonale forbund, verten for den online plattformen der partiene spilles, og andre parter er alle pålagte å samarbeide med IP. Unnlatelse av dette kan føre til at det opprettes sak i EDC.
 6. IP vil undersøke hver sak innen rimelig tid, vanligvis ikke lenger enn to uker.
 7. På slutten av etterforskningen skal IP utarbeide en rapport til FPL for behandling som angir: handlingen som utløste etterforskningen, de faktiske omstendighetene ved hendelsen, undersøkelsens funn og en foreslått sanksjon. Rapporten kan dekke ethvert annet brudd på FIDE-regelverket funnet av IP. FPL kan be IP om å vurdere ytterligere fakta og/eller utføre ytterligere undersøkelser.
 8. Når en rapport er ansett som endelig av IP, kan et flertall i FPL vedta at saken oversendes til EDC for dom. Hvis saken ikke blir sendt videre til EDC, anses den for å bli avvist. FPL skal videresende funnene til klageren og den tiltalte. Hvis den tiltaltes nasjonale forbund var involvert, skal forbundet også bli informert.

 1. Prosedyrer

 2. Foreldelsesfristen er ett år etter siste runde av den aktuelle turneringen.
 3. Arbeidsspråket til IP er engelsk. IP kan, på forespørsel fra enhver part, godkjenne et annet språk enn engelsk som skal brukes av de involverte partene. I så fall kan IP pålegge noen, eller alle partene, å bære hele eller deler av oversettelses- og tolkekostnadene. IP kan beordre at alle dokumenter som sendes inn på andre språk enn engelsk, skal arkiveres sammen med en sertifisert oversettelse på prosedyrens språk.
 4. Når IP ikke avviser en sak, må den tiltalte ha blitt informert skriftlig (enten ved brev, e-post eller på annen måte) om den verserende saken, og gitt rett til å presentere for IP eventuelle uttalelser og dokumenter som støttes av hans/hennes stilling.
 5. Klageren og den tiltalte har rett til å bli representert eller assistert av personer etter eget valg.
 6. Dokumenter knyttet til saksbehandlingen må sendes inn skriftlig, helst via e-post.
 7. Hver av partene som er involvert i en etterforskning, er ansvarlig for sine egne kostnader direkte eller indirekte knyttet til saken.
 8. Dersom en person som kommer inn under disiplinære regler i en annen FIDE-kommisjon er del av en etterforskning, kan FPL oversende relevant informasjon til den andre kommisjonen.

 1. Betingelse for å melde seg på en online-turnering

Ved å delta i turneringen godtar spilleren de ovennevnte tiltakene som en betingelse for påmelding, og godtar at hans/hennes deltakelse er underlagt disse tiltakene. Spesielt godtar en spiller å bli screenet av et online screeningverktøy, og at han/hun kan møte disiplinære sanksjoner.