Seriesjakk 2015-16

Invitasjon er til seriesjakk er sendt klubbformenn i de aktuelle klubbene. Frist for påmelding er satt til 25. september.

Oversikt over hvilke helger det skal spilles står i NSFs terminliste, og oppsettet kommer fra NSF senest mandag 12. oktober.
I år kan man melde seg på via nettet, se skjema for påmelding.

Sesongstart for seriesjakken

Da er vi i gang med ny sesong i seriesjakken.
I år har vi åpnet for at spillere fra klubber som ikke stiller lag i seriesjakken, kan spille for en annen klubb. For mer informasjon om ordningen, og liste over spillere, les mer under Gjestespillere.
Resultatet fra helgens seriesjakk skal meldes til NSF så snart som mulig, og senest klokken 19 på søndag. Bruk vår online kamprapport eller send resultatet til seriesjakken@sjakk.no.

 

Seriesjakken 2014 – 2015

Invitasjon til Østlandsserien, Vestlandsserien og Midtnorgeserien er tidligere sendt ut til klubbledere i sone 1, 2 og 3.

Påmeldingsfristen er satt til 24. september, men vi vil forsøke å få med alle som ønsker å stille med lag.
Ta kontakt med sjakkontoret.

Bruk av spillere fra andre klubber i seriesjakken

Enkelte klubber har for få medlemmer til å kunne stille lag i seriesjakken. For å gi spillerne i disse klubbene muligheter for å spille seriesjakk, har NSFs sentralstyre besluttet følgende (dette gjelder IKKE Codanserien):
• Det er i hver serierunde anledning til å bruke inntil 2 spillere som er hovedmedlem i en klubb som IKKE stiller lag i seriesjakken
• Spillere som man ønsker å benytte, må være NSF i hende senest en uke før første serierunde. Oversikten over disse spillerne offentliggjøres på seriesjakkens hjemmesider.
• Disse spillerne kan kun representere en klubb i løpet av samme sesong etter denne ordningen.
• § 6.1, som bl.a. sier” Minst 2/3 av spillerne på et lag må være registrert som norsk i FIDE” vil fortsatt gjelde.