Sesongstart for seriesjakken

Da er vi i gang med ny sesong i seriesjakken.
I år har vi åpnet for at spillere fra klubber som ikke stiller lag i seriesjakken, kan spille for en annen klubb. For mer informasjon om ordningen, og liste over spillere, les mer under Gjestespillere.
Resultatet fra helgens seriesjakk skal meldes til NSF så snart som mulig, og senest klokken 19 på søndag. Bruk vår online kamprapport eller send resultatet til seriesjakken@sjakk.no.

 

Trekning Codanserien

Alle 12 aktuelle lag har nå bekreftet sin deltagelse i Codanserien 2014/15, og NSF har foretatt trekning.
Første spillehelg 31/10-2/11 2014 møtes Bergens, SK96, Tromsø og Stavanger i sine innbyrdes oppgjør i Bergen, mens de øvrige 8 lag spiller 3 runder hos OSS i Oslo.
De øvrige spillehelgene avvikles alle kamper i Oslo – spillested annonseres senere.
Fullstendig rundeoppsett kan finnes her («Hjemmelaget» har hvit på 1. bord): Les videre

Kvalifisering til Eliteserien 2015 – 2016

Kvalifisering til Eliteserien 2015 – 2016 spilles 27. – 29. mars, og spilles som en Bergerturnering over 3 runder

For å være spilleberettiget i kvallifiseringen, må man enten:
– ha spilt minst en kamp for klubben i løpet av sesongen,
eller
-ha været spilleberettiget siden 1. serierunde.
Dette betyr at det ikke er lov å hente inn nye spillere etter at serien er avsluttet.

Seriesjakken 2014 – 2015

Invitasjon til Østlandsserien, Vestlandsserien og Midtnorgeserien er tidligere sendt ut til klubbledere i sone 1, 2 og 3.

Påmeldingsfristen er satt til 24. september, men vi vil forsøke å få med alle som ønsker å stille med lag.
Ta kontakt med sjakkontoret.

Bruk av spillere fra andre klubber i seriesjakken

Enkelte klubber har for få medlemmer til å kunne stille lag i seriesjakken. For å gi spillerne i disse klubbene muligheter for å spille seriesjakk, har NSFs sentralstyre besluttet følgende (dette gjelder IKKE Codanserien):
• Det er i hver serierunde anledning til å bruke inntil 2 spillere som er hovedmedlem i en klubb som IKKE stiller lag i seriesjakken
• Spillere som man ønsker å benytte, må være NSF i hende senest en uke før første serierunde. Oversikten over disse spillerne offentliggjøres på seriesjakkens hjemmesider.
• Disse spillerne kan kun representere en klubb i løpet av samme sesong etter denne ordningen.
• § 6.1, som bl.a. sier” Minst 2/3 av spillerne på et lag må være registrert som norsk i FIDE” vil fortsatt gjelde.

Kongresspapirer – endelig utgave

93_2Norges Sjakkforbunds 93. Kongress avholdes i Trondheim søndag 13. juli kl 19.

Foreløpig utgave av kongresspapirene ble gjort tilgjengelig 16/6. Nå foreligger endelig utgave: se http://2000.sjakk.no/nsf/kongress.htm
Viktigste tillegg ifht foreløpig utgave:
1. Valgkomiteens innstilling
2. Forslag fra SOSS Selvaagbygg i «Regelbrudd i Eliteserie»-saken
I tillegg er det foretatt noen mindre opprettinger.

 

Kongressforslag om søknad om medlemskap i Idrettsforbundet

Informasjons- og diskusjonsmøte under Landsturneringen i Trondheim, lørdag 12/7 kl 20:00

Norges Sjakkforbunds Sentralstyret har foreslått for Kongressen at NSF skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund (se kongresspapirene her: http://2000.sjakk.no/nsf/kongress.htm)

Dette er en stor og viktig sak for norsk sjakk, og blir allerede flittig diskutert i klubber og på nettet. USF og NSF vil sammen arrangere et møte under Landsturneringen for å svare på spørsmål og legge til rette for diskusjon. Møtet vil finne sted på Landsturnerings-hotellet før Kongressen søndag 13/7, nemlig lørdag kveld kl 20-. Vel møtt!

Nytt fra Sjakkontoret

usflogoEtter nærmere avtale har Dag Danielsen valgt å fratre sin stilling i USF, med virkning fra 1/7-14.
Vi vil takke Dag for hans innsatser den tiden han har vært ansatt ved Sjakkontoret i ulike roller, og ønske ham lykke til videre.
Eirik Næss, Styreleder i USF

FIDEs spilleregler fra 1. juli 2014

SpillerFIDElogoeglene for sjakk oppdateres etter vedtak på FIDE-kongressen hvert fjerde år. Ny versjon skulle etter dette ha vært vedtatt på FIDE-kongressen høsten 2012 og trådt i kraft fra 1. juli 2013. Saken ble imidlertid utsatt fra kongressen, og først senhøsten 2013 forelå en komplett engelsk versjon. Noen justeringer senere foreligger det nå komplette nye spilleregler i norsk versjon, oversatt av Arne Tjølsen og godkjent av Reglementsutvalget til Norges Sjakkforbund (heretter RU). Denne nye versjonen av FIDEs spilleregler trer i kraft fra og med 1. juli 2014.

De nye reglene inneholder mange språklige justeringer og noe omorganisering. Turneringsledere og spillere bør merke seg at man utenfor de tolv ordinære paragrafene finner hurtigsjakkreglene i “tillegg A”, lynsjakkreglene i “tillegg B”, samt regler for hurtigavslutning av langsjakkpartier og hurtigsjakk i “tillegg G”.
les Uttalelse fra RU om endringer i FIDEs spilleregler fra 1. juli 2014.

Årsberetning og kongresspapirer

Årsberetning 2013-14 og Kongresspapirer – i år samlet i ett pdf-dokumenter nå tilgjengelig.

Fulmaktsskjema for kongessdelegater finnes her.

Vi må dessverre melde om noen få ettersendelser:
– valgkomiteens innstilling er litt forsinket – legges ut så snart den foreligger.
– et lite antall øvrige mindre ettersendelser vil også bli oppdatert i en endelig versjon. Vi vil kunngjøre at endelig versjon er tilgjengelig når så er tilfelle.

Velkommen til Kongress, Landsturnering og Jubileumsfeiring!