Endelig medlemstall for 2015

2 logoer 2Endelig medlemstall for 2015 foreligger nå både for NSF og USF. NSF hadde 3435 medlemmer i 2015, noe som er en gledelig oppgang på 7 % i forhold til 2014. USF hadde 4395 medlemmer i 2015, som gir en nedgang på 7 % i forhold til 2014.

 

Fullstendig oversikt for NSF finnes her.
Fullstendig oversikt for USF finnes her.

 

Lansering av SkoleSjakken

skolesjakkenMandag 2/11 ble det store prosjektet SkoleSjakken lansert på Naustdal Barne- og Ungdomsskule i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Til stede var blant annet Bård Vegar Solhjell, som gikk på denne skolen som barn. Pressemelding i forbindelse med lanseringen finnes her. Prosjektet blir også omtalt i oktober-utgavene av USF-løperen og NSF-springeren, samt i en egne ekstrautgave.

Frifond

usflogoUSF minner om fristen for å bruke opp Frifondsmidler fra fjorårets tildeling, som er 30. juni. Midler som ikke er brukt innen fristen må tilbakebetales. Frist for å levere rapport for fjorårets midler er 10. juli, og i august kan lokallagene som vanlig søke om nye midler! Les videre

Medlemsoversikt for 1. kvartal 2015

usflogoEtter første kvartal har USF 2372 medlemmer! Fullstendig oversikt finnes her. Lokallagene vil i løpet av kort tid motta faktura for forbunds- og kretskontingenter.

Vi oppfordrer alle lokallag til å melde inn sine medlemmer fortløpende i Hypersys. Ta kontakt med Sjakkontoret om ditt lokallag har spørsmål eller behov for assistanse i forbindelse med medlemsregistreringen!