NSF/USFs veileder for smittevernstiltak i sjakk – nasjonale tiltak opphører 25. september kl 16:00

De fleste nasjonale tiltak opphører lørdag 25. september 2021 kl 16:00. Det betyr at det i utgangspunket ikke er noen begrensning i forhold til sjakkaktivitet.

Se regjeringens pressemelding pr 24. september for detaljer i gjenåpningen av Norge.

Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt kan innføres lokale tiltak dersom smitten øker i en eller flere kommuner. De lokale arrangører er ansvarlig for å holde seg oppdatert om eventuelle lokale tiltak.