NSFs 100. kongress 2021

Søndag 4. juli kl 17 avholdes NSFs 100. kongress. I likhet med fjorårets kongress vil dette avholdes over nett. Her skal du finne all nødvendig informasjon om kongresspapirer, påmelding, delegater og lignende.

Følg kongressen her: https://www.youtube.com/watch?v=IrDqcEzKvMs

Lenke til skjema for forslag: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ZehSjn2M4cISptTC-EJRfjVFpGXaRwkJtsUnoIdDiRxjgQ/viewform

Kongresspapirer

Kongresspapirene, som i dag er sendt ut til alle klubber og kretser, kan finnes her:
Bilde av forside til kongresspapirerNSFs 100. kongress – Årsberetning og sakspapirer

Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets kongress, samt forretningsorden for årets kongress

Oppdatering 28.06:
To av de innsendte forslagene er trukket fra forslagsstiller. Sakspapirene er nå oppdatert med revisors beretning, samt det er gjort en korrigering av en feil i regnskapets note 16 og 17.

Påmelding:
Alle medlemmer har møte og talerett på kongressen, påmelding skjer ved å fylle ut dette skjemaet. Du vil i forkant av kongressen motta mer praktisk informasjon samt møtelenke på epost. Under avstemninger vil det kun være delegater som har tilgang til Zoom-rommet, øvrige medlemmer som følger kongressen må følge dette på stream på Youtube.

Delegater:
Delegater må meldes inn med følgende fullmaktskjema, som sendes til nsf@sjakk.no. Minner om at alle delegater også må melde seg på i påmeldingsskjemaet, det er det som vil bli brukt til å sende ut møteinvitasjon.

Antallet delegater baseres på medlemstallet fra 15. mai. I år er det mange klubber som ikke hadde registrerte medlemmer på dette tidspunktet.

Uttalelse fra RU:
RU er enige i at det er medlemstallene fra 15. mai som bør legges til grunn for antallet delegater på kongressen, også i en pandemiår. Medlemstall fra fjoråret bør ikke legges til grunn der, særlig ikke i et år hvor medlemstallet går kraftig ned i mange klubber. Samtidig har det vært et demokratiprinsipp i NSF at både store og små klubber som er reelle skal ha mulighet til representasjon på kongressen, og man har så langt vi kjenner til tidligere godtatt at også helt nyinnmeldte klubber kan stille med én delegat på kongressen. RUs syn er derfor at antallet delegater baseres på medlemstallet fra 15. mai, men at klubber som har meldt inn og betalt for medlemmer mellom 15. mai og starten på kongressen også gis rett til minimumsrepresentasjonen på én delegat. Riktig svar på henvendelser av den typen du nevner er dermed at de kan få én delegat på kongressen forutsatt at de før den har meldt inn og betalt for medlemmer, men at antallet delegater for øvrig avgjøres av medlemstallet per 15. mai. Vi tror dette vil være lite kontroversielt. Det kan likevel være fornuftig at det ved starten på kongressen kort opplyses om hvordan man har håndtert dette i årets spesielle situasjon, og at kongressen dermed gis reell mulighet til å avvise fullmakter eller utvide antall fullmakter.

Delegatfordeling: Delegatfordeling

Oversikt over mottatte og registrerter: Oversikt over innsendte fullmakter