Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til verv i NSF

Til klubber og kretser i Norges Sjakkforbund

Fra kongressen 2019, bilde fra Offerspill.no

Valgkomiteen ønsker at medlemmer i Norges Sjakkforbund er en del av prosessen frem mot valget. Vi ønsker derfor å be medlemmene våre om å foreslå kandidater både til Sentralstyret, Reglementsutvalget, diverse fond og til revisorer. Vi sender dette brevet ut til klubbene med håp om at øvrige medlemmer blir informert.

Valgkomitéen ber også medlemmene om å legge vekt på både kvinnelige kandidater og kandidater med minoritetsbakgrunn.
 
https://forms.gle/7Af3hcnWujrxFrhH9
Vi ønsker at dere bruker dette skjemaet når dere foreslår kandidater, og at dere forsøker å fylle inn så mange opplysninger som mulig. Vi ber dere videre om å skrive en god begrunnelse for kandidaten dere foreslår, og at dere legger vekt på hvorfor kandidaten egner seg til den foreslåtte posisjonen.Kandidatene trenger ikke å være forespurt på forhånd, og det er lov til å foreslå seg selv som kandidat. Dere kan foreslå helt nye kandidater, men også sittende styre- eller utvalgsmedlemmer som dere ønsker skal fortsette i sine verv i Sjakkforbundet.

Hvis dere ikke ønsker å bruke skjemaet, ber vi dere om å føre inn de samme opplysningene i et dokument, og sende dem til valgkomitéens leder Tallak Nærland på e-post: tallak.uberg.narland@sandnes.kommune.no

Frist: fredag 21. mai

Vi vil behandle forslag fortløpende, og anbefaler derfor at dere sender inn eventuelle forslag så fort som mulig.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til disse posisjonene:

Sentralstyret:

• President
• Visepresident
• Kasserer
• Turneringssjef
• Fire styremedlemmer

Reglementsutvalget:
• Ett medlem, for tre år
• To varamedlemmer, for ett år

Revisorer:
• To revisorer
• To vararevisorer

Nordnorsk sjakkungdoms Fond:
• Ett medlem fra Troms og Nordre Nordland, for tre år

Sjakkens venner
• Tre medlemmer, for to år

Her finner dere en oversikt over alle de som sitter i Sjakkforbundets styre og utvalg inneværende periode: https://2000.sjakk.no/nsf/organisasjon/styrer-og-utvalg/#Sentralstyret

Valgkomitéen behandler alle henvendelser konfidensielt.