Medlemstall for NSF og USF for 2020 klare

De to Sjakkforbundene hadde begge tilbakegang i medlemstallet fra 2019 til 2020. En hovedforklaring er Covid19-pandemien

Norges Sjakkforbund hadde i 2020 4.014 medlemmer, som er 1.301 (- 24%) færre enn året før. USF hadde 3.127 medlemmer, en tilbakegang på – 1331 (- 30%).

En viktig faktor i NSF var utviklingen for Offerspill SK, som ble stiftet sommeren 2019. Offerspill hadde i 2019 1.135 medlemmer, hvorav 874 helt nye NSF-medlemmer og altså 261 medlemmer som meldte overgang til Offerspill i løpet av 2019. I 2020 hadde Offerspill 370 medlemmer, og var også dette året NSFs klart største klubb. Korrigert for nye medlemmer i Offerspill i 2019 hadde NSF det året 4.441 medlemmer. Tilbakgangen i NSF i 2020 blir i et slikt regnestykke – 427 medlemmer (- 10%).

Medlemstallet i NSF i 2020 på 4.014 er uansett det nest høyeste i forbundets historie – den gamle rekorden før 2019 var på 3.978 medlemmer – i 2017.

I USF er situasjonen alvorlig, med -30% reduksjon i medlemstallet fra året før. Aktivitetene i USF er sterkt hemmet av Covid19-situasjonen, ikke minst på skolene. Under USFs Lederseminar 12/1-2021 ble situasjonen gjennomgått, og et nytt tiltak – en hjemmeside med tips og råd til USFs lokallag for hvordan de kan drive best mulig under pandemien ble lansert. Hjemmesiden vil være tilgjengelig for alle i slutten av inneværende eller begynnelsen av neste uke.

Alle NSFs medlemstall kan finnes her og USFs medlemstall her.