Det er ditt trekk!

20. november sendte Stortingsrepresentant Trond Giske et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja om dette. 27. november besvarte kulturministeren spørsmålet. Du kan lese spørsmålet og svaret ved å gå inn på Trond Giskes spørsmål.

I videoen som topper dette innlegget, kommenterer Torger Nilsen, leder i Mosjøen sjakklubb og sentralstyremedlem i Norges sjakkforbund, spørsmålet fra Giske og svaret fra Raja.

Kindredsaken

Giske spørsmål har nær tilknytning til den såkalte Kindredsaken som pågikk sommeren 2019. I denne saken fikk Mosjøen sjakklubb en sentral rolle og bidro derfor sterkt til at norsk sjakk sa et rungende nei til en samarbeidsavtale med den internasjonale spillgiganten Kindred. Et resultat av dette var at norsk sjakk dermed også sa nei til 50 millioner kroner fordelt over fem år. Om du ikke husker hva dette gikk ut på, kan det hjelpe på minnet å gå inn på lenkene Nei til Kindred og juli 2019.

Etter at Kindredsaken var avsluttet, ble det igangsatt et arbeide som skulle sikre at norsk sjakk fikk rettferdige, varige og forutsigbare økonomiske rammer. Norsk sjakk ble oppfordret, av daværende kulturminister Trine Skei Grande, til å starte en dialog med NIF om mulig medlemskap der. Dette ville i så fall føre til at sjakken kunne få et rettmessig del av tippemidlene.

Dialogen med NIF førte ikke fram, og norsk sjakk har fortsatt en uavklart økonomisk situasjon. Det var særlig NIFs barneidrettsbestemmelser som skapte problemer.

I Mosjøen sjakklubb får barn spille mot voksne. Her ser vi John Mortensen (82 år) spille mot Heike Skipnes (10 år). Før sjakkpartier setter i gang, hilser vi på hverandre. Dette er et håndtrykk over generasjoner.

Artikkelforfatter er styremedlem i NSF, Torger Nilsen, og ble først publisert mosjoensjakk.no