Viktig frist og informasjon om Frifond og restmidler i 2020!

Vi er nok mange som har kjent på utfordringene dette året har ført med seg for lokallag i Ungdommens Sjakkforbund. LNU (www.lnu.no), som har tildelt oss frifondmidler til fordeling i 2020 har nå tatt hensyn til dette, og gitt oss noen alternativer slik at lokallagene skal være godt rustet for aktivitet også i 2021 selv om man ikke nødvendigvis får brukt opp alle midlene dere fikk tildelt i 2019. Sjekk hva ditt lokallag må gjøre innen fristen utløper mandag 23.11.2020 kl 23.59.

Hva betyr dette for ditt lokallag?

 1. Ditt lokallag har restmidler Dette gjør dere:
  1. Dere fyller ut frifondrapporten og oppgir restbeløp i feltet for det. Dere oppgir også i rapporten om dere ønsker å beholde restmidlene eller betale de tilbake til USF
  2. Send rapporten til marianne@sjakk.no SENEST mandag 23.11.2020 kl 23:59. Denne fristen er absolutt, og etter dette vil ditt lokallag miste muligheten til å beholde restmidlene eller motta midler fra 2020- tildelingen. Har dere oppgitt at dere ønsker å betale pengene tilbake så betales disse til USFs konto: 1503.16.29621.
  3. Merk betalingen med navn på lokallag + «restmidler».
 2. Ditt lokallag har ikke restmidler igjen, og dere har ikke levert rapport for 2019. Dette gjør dere:
  1. Dere fyller ut frifondrapporten og sender denne til marianne@sjakk.no SENEST mandag 23.11.2020 kl 23:59. Etter dette vil all frifondstøtte fra 2019 kreves tilbakebetalt, uavhengig av om denne er brukt opp eller ikke. Dette er et ufravikelig krav fra LNU om lokallaget ikke leverer rapport.
 3. Ditt lokallag har ikke restmidler igjen, og frifondrapporten er levert.
  1. Krever ingen handling. Sørg likevel for å sjekke at årsrapporten er levert i Hypersys.

Husk at for å motta frifondmidler i årets tildeling så må de «normale» kravene være oppfylt:

Lokallaget må ha:

 • registrert minst fem medlemmer under 26 år i 2020 (ungsjakk.hypersys.no)
 • levert årsrapportskjema og medlemsbekreftelse for 2019 (ungsjakk.hypersys.no)
 • brukt opp tildelte frifondmidler for 2019 HER ER DET I 2020 UNNTAK! Se punkt 1 over.
 • levert rapportskjema for Frifond 2019. (gjelder ikke hvis lokallaget ikke mottok støtte).

Har du spørsmål angående dette, eller trenger å få tilsendt frifondrapport for utfylling, ta kontakt med Marianne Møllerop på marianne@sjakk.no eller direkte telefon: 21 60 81 22.