Nye medlemstall per 30.9.20

Både NSF og USF har tilbakegang i medlemstallene per 30.9.20 ifht i fjor, med hhv – 24% og – 35%. Samlet er det – 2.816 (- 30%) færre medlemmer i NSF og USF enn året før.

NSF har 3.880 medlemmer per 30.9.20 mot 5.106 året før (- 1.226). Offerspill er klart største klubb også i 2020 med 351 medlemmer, men dette er – 752 færre enn året før, og utgjør 61% av NSFs totale tilbakegang. Men også andre klubber og kretser har færre medlemmer, og totalt medlemstall for året vil nå være tilbake på nivåene fra 2018 (3.903) og 2017 (3.978)

USF har fått en stor effekt av Covid19-situasjonen, og både ordinære BGP-turneringer, Kretsmesterskap, Norgesmesterskap og utenlands-deltagelse ligger mer eller mindre nede. Tilbakegangen gjelder over hele linjen, med et interesant unntak for Bærum kommune, der de to lokallagene Bærum SKU og Dragulf Akershus USK har en samlet fremgang på 38% (70 medlemmer). Godt jobbet i en krevende situasjon for alle.

Landsforeningen for norske Ungdomsorganisasjoner (LNU) melder at det foreligger et forslag om at grunnlagsåret for stønadsåret 2022 skal være 2019 (et normalår) og ikke 2020 (som påvirkes så sterkt av Covid19). Dersom dette går igjennom vil det bety mye for USFs økonomi, som ellers vil bli hardt rammet økonomisk i 2022 dersom forslaget ikke vedtas.

Hele medlemsoversikten kan finnes her for NSF og her for USF.