USFs årsmøte online med god deltagelse

På USFs online-årsmøte onsdag 8. juli deltok 36 delegater og dessuten 6 observatører. Dette er høye tall i USF-sammenheng, og føyer seg pent inn etter en online NSF-kongress søndag 5. juli som også hadde meget god deltagelse.

USF-kongressen fulgte ellers vante spor, med behandling av styrets årsberetning, godkjenning av regnskaper og budsjett, samt valg.

Det nye USF-styret er sammensatt slik:

Eyvind Larre, OSSU – styreleder – gjenvalg for ett år
Abyl Kizatbay, Stavanger SKU – styremedlem – valgt for to år (var varamedlem forrige periode)
Bjørn Robert Unhjem, Molde SKU – varamedlem – gjenvalg for ett år
Mia Norvoll, Alta SKU – varamedlem – gjenvalg for ett år
Anders Aure, Konnerud SKU – varamedlem – ny – valgt for ett år

Ikke på valg – styremedlemmer valgt for to år i 2019:
Petter Dale, Bærum SKU
Andreas Fossan, Stavanger SKU
Lasse Løvik, Stavanger SKU
Malgorzata Kopaczek-Styczen, Frøya SKU
Marte B Kyrkjebø, styremedlem, Stavanger SKU

Et fullstendig referat fra USFs årsmøte vil bli lagt ut på sjakk.no så snart det foreligger.