Tilbakegang i medlemstallene under Covid19-perioden

Begge de norsk sjakkforbundene har en betydelig tilbakegang i medlemstallet i første halvår 2020 ifht samme periode i 2019. Covid19 er en viktig del av forklaringen.

Norges Sjakkforbunds medlemstall per 30.6.20 var 3.717, mot 4.850 på samme tid i 2019 (-1.133/ -23%). Mye av tilbakegangen skyldes at Offerspill hadde 1.026 medlemmer per 1.7.19 og 316 i 2020 (- 707), men selv uten denne effekten er tilbakegangen på ca – 11%. Covid19-effekten, bl.a. med avlyst Landsturnering og avlyst innspurt i NGP-sesongen er nok en stor del av forklaringen. Alle medlemstall i Norges Sjakkforbund kan finnes her.

Ungdommens Sjakkforbund har en vesentlig mer dramatisk tilbakegang. Medlemstallet per 1.7.20 var 2.356, mot 3.600 på samme tid i 2019 (- 1.244/-35%). .I hele 2019 hadde USF 4.621 medlemmer. En del av forklaringen på at USFs tilbakegang er mer dramatisk enn for NSF kan være at mens NSF-klubbene er pålagt å rapportere sine medlemmer per 1.3. hvert år har USF en mindre stringent innmeldingsrutine, og lokallagene melder tradisjonelt inn sine medlemmer utover i perioden mars-juni. Men i år kom Covid19 og satte en stopper for mesteparten av aktivitetene i denne perioden, ikke minst lokalt. Dette kan være forklaringen på at store lokallag bare har meldt inn en brøkdel av medlemstallet ifht 2019, og i noen tilfeller ikke meldt inn medlemmer overhode.

Forbundsstyret i USF behandlet medlemssaken i møte 25.6.20 (se styrereferat på www.sjakk.no), og vedtok en umiddelbar handlingsplan for å møte situasjonen.

Medlemsutviklingen vil også bli diskutert på årsmøtet i USF, som begynner nå onsdag 8.7 kl 17. Møtet har allerede god deltagelse, og vil bli streamet på Youtube via www.sjakk.no.

USFs medlemstall kan finnes her.