USFs 43. årsmøte avholdes online onsdag 8. juli kl 17

Onsdag 8. juli kl 17 avholdes USFs 43. årsmøte Møtet vil som tidligere meddelt foregå online pga Covid19-situasjonen.En egen oppdatert instruksjon for deltagelse på årsmøtet kan finnes her. Som det fremgår av instruksjonen vil alle delegater få tilsendt en lenke med tilgang til «årsmøte-rommet» på nett onsdag 8.7 kl 16.

En oppdatert utgave av årsberetning og årsmøtepapirer kan finnes her. Endringene fra utgaven som ble publisert 8. juni er i hovedsak at styrets forslag til ny valgkomite er inkludert. Videre har Sjakkontoret mottatt noen påpekninger av feil og uteglemmelser – disse er nå innarbeidet – takk til alle som har sendt inn slike, da sparer vi alle tid på selve årsmøtet.

Årsmøte-forberdelsene følger planene, og vi vil følge samme prosedyre som ble benyttet for NSFs kongress søndag 5. juli. Forbundsstyret kommer til å foreslå generalsekretær USF Geir Nesheim som møteleder. Til bruk under avstemmingene vil evalg-programmet ElectionBuddy bli benyttet – en egen instruksjon for bruk kan finnes i instruksjonen (se 1. avsnitt over).

Vi ser at det er mange kretser og lokallag som enda ikke har meldt inn delegater. Vi ber om at dette skjer så snart som mulig, selv om siste frist er satt til 1 time før selve årsmøtet. Hvis alle registrere seg i siste liten vil det forsinke oppstarten av møtet, noe som ingen vil være glad for. Tidlig registrering vil også lette arbeidet under avstemmingene. Fullmaktsskjema for registrering av delegater kan finnes her.

USF-medlemmer som ikke er delegater men som planlegger å ta ordet under årsmøtet må passe på å registrere seg som årsmøtedeltakere på usf@sjakk.no, med korrekt emailadresse fra medlemssystemet Hypersys. Det er kun de som har registrert seg på denne måten som vil kunne be om ordet under møtet.

Årsmøtet vil bli streamet på Youtube – det vil bli lagt ut lenke til streamen på www.sjakk.no.

Vel møtt onsdag 8. juli kl 17 på USFs 43. årsmøte – det første online!