Kongressen online vel gjennomført

Norges Sjakkforbunds 99. kongress søndag 5.7 kl 17 måtte for første gang gå online pga Covid19-pandemien. Men deltakertallene var allikevel høyere enn normalt, med 83 delegater, ytterligere 7 personer med talerett og over 300 som fulgte eller var innom streaming-sendingen på Youtube. Og den tekniske siden av gjennomføringen gikk tilfredsstillende, med bare små problemer underveis.

Kongressens startet på tid, og forhandlingene fulgte vante spor, med gjennomgang av årsberetning, godkjenning av regnskaper, kontingentsatser og budsjett, behandling av ett innsendt forslag – om at det er medlemstallet per 15. mai som skal avgjøre delegatkvoten til det årets kongress (vedtatt ved digital akklamasjon), og valg.

Det nye sentralstyret består av
President Morten L Madsen, Sotra (gjenvalg)
Visepresident Anniken Vestby, Tromsø (gjenvalg; ny rolle i styret)
Kasserer Aud Norunn Strand, Modum (gjenvalg; ny rolle i styret)
Turneringssjef Henrik Sjøl, Akademisk (gjenvalg)
Styremedlem Frode Antonsen, Risør (gjenvalg)
Styremedlem Jon Kristian Haarr, Offerspill (ny)
Styremedlem Torger Nilsen, Mosjøen (ny)
Stuyremedlem Guru Wanda Wanvik, Stjernen (ny)

Et foreløpig referat kan leses her. Fullstendig endelig referat vil bli lagt ut på www.sjakk.no så snart det foreligger.