Alt klart for NSFs 99. kongress

Søndag 5. juli kl 17 avholdes NSFs 99. kongress. Årets kongress vil som meddelt foregå online pga Covid19-situasjonen.

En oppdatert utgave av årsberetning og kongresspapirer kan finnes her. Endringene fra utgaven av 5. juni er i hovedsak at styrets forslag til ny valgkomite og valgkomiteens beretning for sitt arbeid er inkludert. Videre har Sjakkontoret mottatt noen påpekninger av feil og uteglemmelser – disse er nå innarbeidet – takk til alle som har sendt inn slike, da sparer vi alle tid på selve kongressen.

Kongressforberedelsene følger planene, og det ble i dag gjennomført en generalprøve nr 2. Sentralstyret kommer til å foreslå Ole Chr Moen, OSS som dirigent, og han følger forberedelsene på nært hold. Til bruk under avstemmingene vil evalg-programmet ElectionBuddy bli benyttet – en egen instruksjon for bruk vil bli sendt per epost til alle delegater fredag og deretter etterhvert som delegater meldes inn.

Vi ser at det er mange som enda ikke har meldt inn delegater. Vi ber om at dette skjer så snart som mulig, selv om siste frist er satt til 1 time før selve kongressen. Hvis alle registrere seg i siste liten vil det forsinke oppstarten av kongressen, noe som ingen vil være glad for. Tidlig registrering vil også lette arbeidet under avstemmingene. Fullmaktsskjema for registrering av delegater kan finnes her.

NSF-medlemmer som ikke er delegater men som planlegger å ta ordet under Kongressen må passe på å registrere seg som kongressdeltagere på kongress@sjakk.no, med korrekt emailadresse fra medlemssystemet Hypersys. Det er kun de som har registrert seg på denne måten som vil kunne be om ordet under møtet.

Kongressen vil bli streamet på Youtube – det vil bli lagt ut lenke til streamen på www.sjakk.no.

Vel møtt søndag på NSFs 99. kongress – den første online!