USFs 43. årsmøte onsdag 8. juli kl 17 – årsmøtepapirer og informasjon om møtegjennomføringen online

Om en måned – onsdag 8. juli kl 17 – avholdes Ungdommens Sjakkforbunds 43. årsmøte. Forbundstyret har i lys av Covid-19 pandemien og avlysningen av årets Landsturnering vedtatt å gjennomføre årsmøtet online.

Årsmøtepapirene, som i dag er sendt ut til alle lokallag og kretser, kan finnes her. Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets årsmøte samt forretningsorden for årsmøtet.

Det er utarbeidet en egen forretningsorden for årsmøtet som reflekterer at møtet finner sted Online. Det er også korte sjekklister for hvordan man deltar på årsmøtet som delegat, hvordan man kan følge årsmøtet på nett, og hvordan man kan bruke tale- og stemmeretten. Dokumentene kan finnes på side 47-51 i årsmøtepapirene.

Vi gjør særlig oppmerksom på at leder eller styremedlem i lokallag eller kretser som ønsker å ha delegater på årsmøtet må melde inn dette til emailadressen usf@sjakk.no . Skjema som skal benyttes kan finner her, eller på sjakk.no.

Frist for å levere skjema er på vanlig måte frem til årsmøte-start, men gjerne så snart som mulig for å unngå forsinkelser