NSFs 99. kongress 5. juli kl 17 – kongresspapirer og informasjon om kongress-gjennomføringen

Om en måned – søndag 5. juli kl 17 – avholdes NSFs 99. kongress. Det blir en ny erfaring, idet Sentralstyret i lys av Covid-19 pandemien og avlysningen av årets Landsturnering har vedtatt å gjennomføre kongressen online.

Kongresspapirene, som i dag er sendt ut til alle klubber og kretser, kan finnes her. Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets kongress, samt forretningsorden for årets kongress.

Det er utarbeidet en egen forretningsorden for årets kongress, samt korte sjekklister for hvordan man deltar på kongressen som delegat, hvordan man kan følge kongressen på nett, og hvordan man kan bruke tale- og stemmeretten. Dokumentet kan finnes på side 52-53 i kongresspapirene.

Vi gjør særlig oppmerksom på at leder eller styremedlem i klubber eller kretser som ønsker å ha delegater på kongressen må melde inn dette til emailadressen kongress@sjakk.no . Skjema som skal benyttes kan finner på sjakk.no her, og altså sendes inn til kongress@sjakk.no,

Fristen for dette er på vanlig måte frem til kongress-start, men gjerne så snart som mulig for å unngå forsinkelser