Gladnyhet! Nye 4 mkr til SkoleSjakken fra Sparebankstiftelsen DNB!

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget ytterligere 4 millioner kr til SkoleSjakken! Pengene skal brukes de kommende to skoleår 2020-2021 og 2021-2022.

Morten Madsen, president i Norges Sjakkforbund, sier i en kommentar: Det er utrolig flott å se den standhaftigheten Sparebankstiftelsen DNB utviser i forhold til SkoleSjakken. Dette er den tredje store bevilgningen siden 2015, og prosjektet får lov til å få skikkelig fotfeste. Vi vil utnytte dette godt og få til enda mer sjakk i norsk skole.

Eyvind Larre, styreleder USF sier: Det er flott at barn får prøve sjakk tidlig og gjerne i skolen. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med sine bevilgninger til dette. Sjakk gir så mange læremessige fordeler, og SkoleSjakkens nasjonale turneringstilbud, Sjakk5ern og Sjakk9ern, har bidratt til at mange har fått prøve seg i sjakkturneringer og ta del i det positive sjakk har å by på.

Jorunn Brekke er prosjektleder i SkoleSjakken

Jorunn Brekke, prosjektleder for SkoleSjakken sier: Dette er veldig viktig for oss. Nå kan vi fortsette arbeidet med å bygge SkoleSjakken videre som et helhetlig program for pedagogisk sjakk, med tilbud av ulike slag og for ulike grupper. Vi lanserer snart vår nye programvare for spilling over nett og brett, og vil jobbe videre med flere digitale løsninger, så vel som videreføring og styrking av andre tilbud. SkoleSjakkens ambisjon vil også fremover være at flest mulig skal se og få glede av sjakkens muligheter i arbeidet for gode læringsmiljøer og god læring i norske skoler. Vi retter en stor takk til gavegiver Sparebankstiftelsen DNB og til ressurspersoner rundt om i landet som muliggjør SkoleSjakken!