Flere Mot Sjakktoppen i gang for alvor

IM Jesper Hall er prosjektleder for Flere mot SjakkToppen. Hans kontaktdetaljer kan finnes nederst i dette innlegget.

Flere mot SjakkToppen er norsk sjakks nye satsning på et godt trenings- og utviklingstilbud for de beste unge spillerne i landet. Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB med 1 mkr over 2 år, og IM Jesper Hall, Sverige er engasjert som prosjektleder.

Prosjektet gjennomføres innen tre hovedområder:
Alder 12-16 år: Etablering av Team Norway og Team Norway Challenge (se under)
Alder 10-16 år: Etablering av en regionstruktur der regionene får midler og vil ha ansvar for utvikling innen sine områder (se under)
Alder 16-23 år: Etablering av en utviklingslandslagsgruppe (se under).

Les mer om prosjektet her.

De siste ukene i april har 37 spillere blitt invitert med på Team Norway og Team Norway Challenge. Uttaket er foretatt av USFs Uttaksutvalg. 34 har takket ja, 2 har ikke svart innen fristen 28.4, mens 1 har takket nei. En liste over alle 34 deltakere i Team Norway og Team Norway Challenge kan finnes her. Det er med 9 jenter (26%) og 25 gutter. For USFs kretser ser fordelingen slik ut: 13 spillere fra Oslo Sjakkrets Ungdom , 9 fra Rogaland SK, 5 fra Vestland, 2 fra Trøndelag, 2 fra Troms & Nordre Nordland og 1 fra Buskerud, Vestfold og Møre & Romsdal.

Opplegget for Team Norway og Team Norway Challenge består bl.a. av treningsleire med de aller beste trenere og ledere, sjakkseminar på internett, digitalt treningsopplegg med oppgaver å jobbe med hjemmefra, og særlig tilrettelagt deltagelse i nasjonale og internasjonale turneringer. Disse aktivitetene lanseres og starter opp i mai 2020.

Etablering av en regionstruktur, der regionene får midler og har ansvar for utvikling innen sine områder for aldersgruppen 10-16 år vil bli startet opp tidlig i mai. Regionsatsningen vil være en del av Flere mot SjakkToppen, og det vil bli gitt støtte til aktivitetene i regionene fra ledelsen av Flere mot SjakkToppen, f.eks i form av seminarer, treningsmateriell, samt et opplegg for regionlagkamper på nett, der norsk sjakks nye programvare SpillSjakk, som vil bli lansert før sommeren 2020, vil bli benyttet. I tillegg vil det bli gitt noe økonomisk støtte. Invitasjon til å være en del av og inngå i Flere mot SjakkToppens regionstruktur vil bli sendt ut til kretsene i USF første uke i mai, med kopi til lokallag i USF, og til kretser og klubber i NSF.

Arbeidet med etablering av et utviklingslandslag for aldersgruppen 16-23 år starter også opp i mai. Det er planer om å arrangere et webinar som en del av oppstarten, der aktulle spillere og andre ressurspersoner vil bli invitert med for å diskutere hvordan opplegget for utviklingslandslaget kan gjøres best mullig.

Spørsmål til de ulike aktivitetene i Flere mot SjakkToppen kan rettes til prosjektleder Jesper Hall, +46 701 110 018, info@jesperhall.se