Oppdatering om Corona-situasjonen og sjakken i Norge

Vi viser til tidligere meldinger 11/3 og 12/3 her på www.sjakk.no.

Klubber, kretser og arrangører har de siste dager reagert i full overensstemmelse med råd fra myndighetene, og avlyst eller utsatt all sjakk-aktivitet i perioden frem til påske. Takk til alle for dette. Også alle Fylkesmesterskap i Sjakk5ern/Sjakk9ern er nå avlyst.

De turneringene som ligger på NSF og USFs terminlister merkes løpende med «Utsatt» eller «Avlyst» i turneringsnavnet etterhvert som det mottas beskjed til nsf@sjakk.no eller usf@sjakk.no om dette. Pass på å gi slik beskjed til de oppgitte emailadresser slik at informasjonen er oppdatert for alle. Tilsvarende gjelder på Barnas Grand Prix-sidene.

Bergensjakk finnes det dessuten en god oversikt over avlysninger og utsettelser øverst på bloggen.

Vi vil innskjerpe at alle turneringsarrangører som utsetter eller avlyser turneringer som er meldt til FIDE-rating må gi beskjed om slike endringer til NSFs FIDE Rating Officer Liv Mette Harboe, email livmette@sjakk.no, slik at kommunikasjonen med FIDE blir korrekt.

Foreløpig er ingen NGP-turneringer etter påske avlyst, sikkert i lys av den store usikkerheten omkring hvor lenge den nåværende unntakssituasjonen vil vare. Vi vil bringe informasjon om endring i situasjonen for disse NGP-turneringene etterhvert som den måtte foreligge.

Vi minner om at Sjakkontorets Liv Mette Harboe kan kontaktes om spørsmål og andre meldinger som angår Coronasituasjonen og sjakk-arrangementer, på livmette@sjakk.no, eller på 221 51 241 (Sjakkontoret)/ 216 08 123 (direkte linje til LIv Mette).

For øvrig har Sjakkontoret redusert bemanning/hjemmekontor for flere medarbeider i den fasen vi er inne i nå. Kontoret vil allikevel være bemannet løpende. Vi ber om forståelse for at kapasiteten kan være lavere enn normalt inntil forholdene har stabilisert seg igjen.