USF-akademiets kull 2, 2020-21: Søknadsfrist 21. februar 2020

Styret i Ungdommens Sjakkforbund ønsker med USF-akademiet å gi et flott tilbud til unge tillitsvalgte, som forhåpentlig så vil gjøre en innsats for klubben sin, for USF og for norsk sjakk generelt i årene som kommer. USF-akademiets kull 1 ble gjennomført i perioden november 2017-oktober 2019, med 12 deltakere.

Nå åpnes det for å kunne søke til USF-akademiets kull 2. Søknadsfristen er fredag 21. februar 2020. Planen er at 12 kandidater tas opp i programmet, som vil foregå i to år, frem til 4. kvartal 2021.

Opptakskravet er at man er født i perioden 1996-2005, og at man er medlem av et USF-lag. Programmet er kostnadsfritt for deltakerne, ved at USF dekker reise til/fra samlingene, samt overnatting med full diett under samlingene. Det må dog påregnes en egenandel ved reiser til utlandet.

Hele invitasjonen til USF-akademiets kull 2 kan finnes her.